#imašpravo na novčanu naknadu

Posted on 8. veljače 2019.

Novčane naknade žrtvama kaznenih djela

Žrtva kaznenog djela svaka je fizička osoba koja je pretrpjela fizičke i/ili psihičke posljedice, imovinsku štetu ili povredu temeljnih prava i sloboda kao posljedicu kaznenog djela. Ako ste žrtva kaznenog djela i zbog istog ste pretrpjeli neku materijalnu štetu ili pak želite naknadu za pretrpljenu fizičku i/ili psihičku bol, imate pravo ostvariti novčanu naknadu. Postoji nekoliko načina ostvarivanja naknade. Jednu od novčanih naknada možete ostvariti sukladno Zakonu o novčanoj naknadi dok naknadu štete možete potraživati tijekom kaznenog postupka, ukoliko ste se izjasnili kao oštećenik, podnošenjem imovinskopravnog zahtjeva. Ukoliko kao žrtva ne ostvarite naknadu štete u kaznenom postupku tada možete tražiti naknadu štete privatnom tužbom u parničnom postupku.

ŠTO JE IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV? Žrtva koja se na policiji, državnom odvjetništvu ili sudu izjasni kao oštećenik ima pravo tijekom kaznenog postupka (sve do završetka dokaznog postupka) podnijeti imovinskopravni zahtjev kako bi se, osim o krivnji, odlučivalo i o naknadi štete nastaloj počinjenjem kaznenog djela. Imovinskopravnim zahtjevom od počinitelja se može zatražiti.

TKO MOŽE OSTVARITI PRAVO NA NOVČANU NAKNADU? Pravo na novčanu naknadu može ostvariti: Neposredna žrtva koja je pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško narušavanje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela s elementima nasilja
Posredna žrtva (bračni/izvanbračni drug, dijete, roditelj, posvojitelj, maćeha, oćuh, osoba s kojom je neposredna žrtva živjela u istospolnoj zajednici) Pravo na naknadu ima žrtva koja je: državljanin Republike Hrvatske ili ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
državljanin države članice Europske unije ili ima prebivalište u državi članici Europske unije Bitno je da se zahtjev za novčanom naknadom podnese u roku od 6 mjeseci od počinjenja kaznenog djela, a iznimno u opravdanim slučajevima u roku od 3 godine. Važno je naglasiti i to da kazneno djelo mora biti prijavljeno policiji ili državnom odvjetništvu.

KOJE VRSTE NOVČANIH NAKNADA MOGU OSTVARITI?
Vrste novčanih naknada koje žrtve mogu ostvariti su: Naknada troškova liječenja, koju neposredna žrtva može dobiti samo ako nema obvezno zdravstveno osiguranje.
Naknada za izgubljenu zaradu, koja obuhvaća slučajeve kada kazneno djelo spriječi žrtvu da ostvari plaću ili honorar koju bi inače ostvarila da se to djelo nije dogodilo. Osoba uz zahtjev mora priložiti i izvješće o bolovanju i isplatne liste plaće za tri mjeseca prije štetnog događaja (kaznenog djela). Najviši iznos koji se može ostvariti je 35 000,00 kn.
Naknada zbog gubitka zakonskog uzdržavanja, koju ostvaruju posredne žrtve ako je neposredna žrtva preminula od posljedica kaznenog djela. Najviši iznos koji se može ostvariti za sve posredne žrtve je ukupno 70 000,00 kn i taj se iznos dijeli među srodnicima. Naknada za pogrebne troškove, koju ostvaruje osoba koja je platila pogreb osobe koja je kao neposredna žrtva preminula od posljedica kaznenog djela (ne mora, dakle, biti srodnik), a plaćanje troškova pogreba dokaže prilaganjem računa. Najviši iznos koji se može ostvariti je 5 000,00 kn. KAKO POKRENUTI POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU NAKNADU? Kako biste ostvarili pravo na neku od vrsta naknade, potrebno je ispuniti zahtjev za novčanu naknadu koji se podnosi na obrascu kojeg možete pronaći u najbližoj policijskoj postaji, uredu državnog odvjetnika, općinskom ili županijskom sudu ili preuzeti sa službene stranice Ministarstva pravosuđa:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest