#imašpravo na pristup službama za podršku te djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć

Posted on 8. veljače 2019.


New post on Podrška žrtvama i svjedocima

Pravo na pristup službama za podršku te djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć by podrskazrtvamaisvjedocima

Iskustvo bivanja žrtvom kaznenog djela nije nimalo lako iskustvo – nitko nije pripremljen da postane žrtva i stoga je svaka reakcija koju žrtva ima i svaka emocija koju osjeća (tuga, bijes i ljutnja, uznemirenost, zbunjenost, stid, krivnja, strah od stigmatizacije, osjećaj gubitka kontrole) potpuno normalna reakcija na nesvakidašnju, stresnu, često i izrazito traumatičnu situaciju.

Osim straha za vlastitu sigurnost kod osobe se može javiti i osjećaj psihološke ugroženosti. Također, javlja se socijalni pritisak, strah od posljedica prijavljivanja kaznenog djela i/ili svjedočenja ,dodatne traumatizacije zbog detaljnog prisjećanja traumatskog događaja vezanog uz počinjeno kazneno djelo. Veliki problem predstavlja i to što su žrtve zbog neinformiranosti često prepuštene same sebi, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć.

Policija, često kao prva institucija pred kojom žrtva progovara o svojem iskustvu, dužna je informirati žrtvu o organizacijama koje joj mogu pružiti podršku i pomoć, a dužnost je to i svih daljnjih sudionika u postupku. Ako ste žrtva kaznenog djela i prepoznali ste se u nekoj od ovih rečenica, znajte da imate pravo na pristup službama za podršku te pravo na djelotvornu psihološku i drugu stručnu pomoć, i to besplatno.

Na koji način se može ostvariti podrška?

Žrtve kaznenih djela i prekršaja mogu se obratiti Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja pozivom na besplatni i anonimni telefonski broj 116 006, svakim radnim danom od 8 do 20 sati. Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja mogu se obratiti osobe s područja cijele Republike Hrvatske, neovisno o županiji. Osim emocionalne podrške, pozivom na broj 116 006 dobit ćete sve relevantne pravne informacije vezane uz kazneni i prekršajni postupak, ostvarivanje novčane naknade žrtvama i druge pravne informacije te će vas prema potrebi uputiti i dati kontakte svih ostalih vama najbližih udruga ili institucija koje u Republici Hrvatskoj pomažu žrtvama pružajući emocionalnu, pravnu i/ili praktičnu pomoć i informacije, ovisno o tome koja vam je vrsta pomoći trenutno najpotrebnija. Žrtve kaznenih djela u Republici Hrvatskoj potrebnu podršku i informacije mogu dobiti u Odjelima za podršku žrtvama i svjedocima koji djeluju na sedam županijskih sudova (Zagreb, Zadar, Osijek, Vukovar, Split, Sisak i Rijeka). Svrha navedenih odjela je pružiti vam potrebnu podršku prije, tijekom i nakon postupka i to pružanjem informacija o fazama kaznenog i prekršajnog postupka, osiguravanjem pratnje tijekom davanja iskaza i slično, a sve prema vašim potrebama. Obratiti im se možete osobno, telefonski ili e-mailom.

Ipak, i dalje se često javlja problem nedovoljne informiranosti i dostupnosti socijalnih usluga korisnicima pa je zato kreiran program „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Nositeljica projekta je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a mrežu čini 10 partnerskih organizacija civilnog društva koje također pružaju emocionalnu i praktičnu podršku, pravne informacije, psihološku i savjetodavnu pomoć te pratnju na sud.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest