#imašpravo na zaštitu dostojanstva

Posted on 8. veljače 2019.

Pravo na zaštitu dostojanstva

Prema Ustavu Republike Hrvatske svaka osoba ima pravo na vlastito dostojanstvo. Jednako tako u kaznenom postupku žrtva ima pravo na zaštitu dostojanstva. Prvenstveno se to odnosi na dostojanstveno postupanje od strane nadležnih tijela, odnosno službenika koji dolaze u kontakt sa žrtvom. Od trenutka kada žrtva prijavi kazneno djelo policiji ili državnom odvjetništvu svi službenici dužni su se prema njoj ponašati DOSTOJANSTVENO, s poštovanjem, razumijevanjem, strpljivo i humano. To joj je zajamčeno zakonom kao žrtvi u pouci o pravima.

Značajnost ovog prava može se očitovati kroz mogućnost ispitivanja osobe istog spola. Kada se radi o kaznenim djelima protiv spolne slobode ili kaznenom djelu trgovine ljudima, žrtva može tražiti prilikom prijave kaznenog djela da ju ispituje osoba istog spola. Također, ako je potrebno ponovno provesti ispitivanje, može tražiti da ju ispituje ta ista osoba. Na taj se način štiti dostojanstvo osobe omogućavanjem da se osjeća što ugodnije i sigurnije pri davanju iskaza. Prilikom ispitivanja odnosno davanja iskaza, žrtva ima pravo odbiti odgovore na pitanja vezana za strogo osobni život. To se odnosi na pitanja kojima se ispituje o pojedinostima koje nisu relevantne za kazneni postupak, odnosno pitanja koja su postavljena iz osobne radoznalosti ispitivača. Odbijanjem odgovora na takva pitanja žrtva može zaštiti svoju privatnost i dostojanstvo u kaznenom postupku te joj se omogućava da se osjeća ugodnije i sigurnije. Pravo na dostojanstvo osigurava se i očuvanjem privatnosti. U kaznenom postupku također se mora paziti na tajnost podataka. Dijete u ulozi žrtve i žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode i trgovanja ljudima imaju pravo na tajnost osobnih podataka što znači da se njihovi osobni podaci ne smiju koristiti u nikakve druge svrhe osim potreba kaznenog postupka. Ove kategorije žrtava također imaju pravo na isključenje javnosti s rasprave, tj. da rasprava bude zatvorena. Kada se radi o djeci u ulozi žrtve, javnost je automatski isključena, onemogućen joj je pristup raspravi dok žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode i trgovanja ljudima mogu tražiti putem zahtjeva da se javnost isključi s rasprave.

Za više informacija možete se obratiti Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja na besplatni telefon 116006 koji je dostupan svakim radnim danom od 08:00 do 20:00 sati.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest