Koordinatorice Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja sudjelovale su na edukaciji „Vještina učinkovite komunikacije“

Posted on 4. listopada 2017.

Edukacija „Vještina učinkovite komunikacije“ održana je u sklopu projekta „(Ne)budi mi (ne)prijatelj!“ koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Edukacija je održana 26. rujna u Zagrebu s početkom u 9:00 sati. Sudjelovale su voditeljica projekta i asistentice na projektu: Ana Šeničnjak, Maja Štahan i Kristina Happ.. Voditeljica edukacije je bila Tihana Cuzek, mag. psihologije, konzultantica u Ramiru. Uz projektni tim, na radionici su sudjelovale još 4 osobe.

Cilj edukacije o vještinama učinkovite komunikacije je unaprijediti znanja o međuljudskim odnosima i vještina potrebnih za uspješno komuniciranje. Posredni cilj je ojačati kapacitete projektnog tima te osposobljavanje za prijenos stečenih znanja i vještina na rad s volonterima.

Sadržaj edukacije objedinjavao je teorijsko predstavljanje pojmova potrebnih za uspješnu primjenu komunikacijskih tehnika kroz praktične i interaktivne vježbe. Predstavljeni su izazovi u komunikaciji: nerazumijevanje, pretpostavljanje te utjecaj emocija. Uz to, polaznice su učile o stilovima komunikacije: pasivnom, agresivnom, pasivno-agresivnom te asertivnom. Upoznate su s pojmom rapora te njegovom ulogom u komunikacijskom procesu. Predavačica je polaznice upoznala s tehnikama aktivnog slušanja i načinima postavljanja pitanja.
Kako bi se dodatno ojačali u komunikacijskim vještinama, polaznice su kroz vježbe učile i o važnosti preuokviravanja, setiranja i primjeni tzv. komunikacijskog kvadrata.

Zaključno, polaznice su istaknule da im je pohađanje edukacije pomoglo u boljem razumijevanju komunikacijskih vještina, kao što ih je i motiviralo na daljnji rad usmjeren profesionalnom i osobnom razvoju, s ciljem boljeg razumijevanja drugih.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest