„Referentni centar Vukovar: Pomoć i podrška te osnaživanje žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja u Vukovaru s naglaskom na zaštitu starijih osoba“

Svrha programa „Referentni centar Vukovar: Pomoć i podrška te osnaživanje žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja u Vukovaru s naglaskom na zaštitu starijih osoba“ je osigurati kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim korisnicima u potrebi kroz institut „osobe od povjerenja“ (žrtve i svjedoci, oštećenici, građani u potrebi za besplatnom pravnom pomoći).

Program primarno osigurava socijalne usluge: psihosocijalna i pravna podrška, informiranje o pravima te pružanje različitih praktičnih savjeta koje mogu pomoći u rješavanju problema i/ili ostvarivanju prava. Dolaskom stranke u Referentni centar Vukovar zaposlenici/educirani volonter centra obavljaju razgovor s korisnikom te se detektira problem ili problemi. Ovisno o problemu i potrebama usmjerava se prema psihologu, pravniku ili instituciji koja će im pružiti potrebnu uslugu. Udruga ima široku mrežu suradničkih organizacija koje provode različite aktivnosti i usluge na području cijele RH te je uloga Referentnog centra također i usmjeriti i/ili kontaktirati ustanovu ili organizaciju relevantnu za rješavanje specifičnih problema pojednih korisnika.

U 2018. godini Program će utjecati na poboljšanje kvalitete života koncentriranije u odnosu na jednu skupinu i njihovo aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici, a riječ je o osobama starije životne dobi koje su zbog starosti, bolesti i malih mirovina u najnepovoljnijem položaju, na što su nam ukazali rezultati našeg djelovanja tijekom 2017. godine.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest