13. godišnjica rada Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

Posted on 19. rujna 2019.


19. rujna, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima obilježava 13. godinu svog djelovanja. Udruga je od svog osnivanja usmjerena na pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima u kaznenim i prekršajnim postupcima, kroz rad Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja – 116 006 i Referentne centre u Vukovaru, Osijeku i Varaždinu, te na poboljšanje njihovog pravnog, ekonomskog i društvenog položaja. Do sada je u ovih trinaest godina, kroz programe, pružena podrška na sudu za preko 10000 žrtava i svjedoka kaznenih djela (2006.-2015. godine), te smo zaprimili oko 9500 korisnika (srpanj/2013.-srpanj/2019. godine). Važnost rada Udruge očituje se, uz pružanje podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja, i u aktivnom sudjelovanju na unaprjeđenju sustava podrške, kroz rad Povjerenstva za razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima, članstvom u Odboru za novčane naknade, Županijskom timu za sprečavanje i borbu protiv nasilja u obitelj, članstvom u europskoj krovnoj organizaciji Victim Support Europe, te u brojnim partnerstvima na projektima, a posebno u partnerstvu u projektu „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Udruga svoj rad temelji i na vrijednostima i promicanju volonterstva, jer upravo posebno educirani volonteri pružaju podršku na 116 006 liniji Nacionalnog pozivnog centra te u Referentnim centrima u Vukovaru, Osijeku i Varaždinu. Njih više od 500 je dosad volontiralo i steklo vrijedna iskustva i vještine, u nekom od programa Udruge te je dosad (2006.-2018.) odrađeno više od 50 000 volonterskih sati. Povodom godišnjice, a tijekom rujna, listopada i studenog 2019. godine, Udruga će provesti mnoge aktivnosti na području Vukovara, Osijeka i Varaždina, usmjerenih na edukaciju i senzibiliziranje građana kao i na održavanje stručnih skupova s ostalim dionicima sustava podrške. U Zagrebu će se 20. rujna, uz obilježavanje osnutka Udruge, obilježiti i 6. godina osnivanja programa Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja – 116 006, koji je osnovan 16. srpnja 2013. godin

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest