Dvodnevna edukaciju volontera, 22. i 23. listopada u Osijeku.

Posted on 23. listopada 2019.

Održali smo dvodnevnu edukaciju volontera, 22. i 23. listopada 2019. godine. Edukacija je održana u Osijeku. Prvi dan edukacije je psihologinja Kristina Krulić Kuzman iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu govorila o komunikacijskim vještinama. Drugi dan su volonterima predavali: Miren Špek, Melita Bošnjak i Marjana Skoko. Pedavali su o pravima žrtve, svjedoka i oštećenika kaznenog djela, o kaznenom postupku, Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, Protokolima o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, sustavu besplatne pravne pomoći te o volontiranju u Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest