#imašpravo na pojedinačnu procjenu potreba žrtve

Posted on 13. veljače 2019.

Pojedinačna procjena potreba žrtve

by podrskazrtvamaisvjedocima

Pravo na pojedinačnu procjenu potreba

Pojedinačna procjena potreba žrtve je postupak kojim se utvrđuje postoji li potreba žrtve za dodatnim mjerama zaštite u kaznenom postupku te koje mjere je potrebno provesti kako bi se žrtva dodatno zaštitila. Provodi se prije ispitivanja u postupku i na taj se način nastoji smanjiti rizik od daljnje traumatizacije i ponovne viktimizacije žrtve (npr. mjera opreza zabrane približavanja ili poseban način ispitivanja radi izbjegavanja kontakta žrtve i počinitelja). Procjena se mora provesti uz suglasnost žrtve, njezino sudjelovanje i uvažavanje želja i stavova. Potrebno je postupati s posebnom pažnjom (osobito ako se radi o djeci ili osobama koje su već bile žrtve težeg kaznenog djela ili prekršaja) na način koji je za žrtvu najmanje opterećujući, uzimajući u obzir okolnosti i poštivajući dostojanstvo ispitane osobe. Procjenu mogu provoditi policija, državni odvjetnici i suci u suradnji s tijelima, organizacijama ili ustanovama za pomoć i podršku žrtvama kaznenih djela. Isto tako, na temelju procjene postoji mogućnost i za dodatnom podrškom i pomoći koja se pruža osobama izvan postupka. Takva je pomoć žrtvi potrebna kako bi se ona osnažila, kako bi lakše prebrodila psihičke, zdravstvene ili imovinske posljedice, ako joj je potrebna dugotrajnija psihijatrijska skrb, pravna pomoć, siguran smještaj ili slično.

Taj je oblik pomoći iznimno potreban kada:

– je počinitelj žrtvi bliska osoba,

– se žrtva boji da će joj počinitelj ponovno nauditi,

– ako je djelo počinjeno na osobito okrutan i/ili ponižavajuć način,

– ako je žrtva ekonomski ovisna o počinitelju

Tijelo koje provodi procjenu će, nakon dobivenih rezultata, zatražiti poduzimanje dodatnih mjera zaštite (npr. tražiti istražni zatvor, zabranu približavanja, poseban način ispitivanja u postupku,…) te osobu uputiti u odgovarajuću ustanovu i/ili organizaciju. Prilikom provođenja pojedinačne procjene žrtve tijela koja ga provode dužna su ispuniti Obrazac o provedenom postupku pojedinačne procjene potreba žrtve za zaštitom. Najčešće, najprikladniju pomoć u ovakvim slučajevima pružaju razne udruge odnosno organizacije civilnog društva kojima se žrtve mogu obratiti. Pojedinačna procjena žrtve je novina u zakonu te još uvijek nije zaživjela u punom opsegu. Potrebno je informirati tijela koje sudjeluju u postupku o važnosti i načinu provođenja pojedinačne procjene potreba žrtve kako bi se njome pružila dodatna zaštita ukoliko za to postoji potreba.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest