„Podrška i besplatna pravna pomoć socijalno osjetljivim skupinama na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije“

„Podrška i besplatna pravna pomoć socijalno osjetljivim skupinama na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije“

Podrška i besplatna pravna pomoć socijalno osjetljivim skupinama na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije je program Udruge za podršku žrtvama i svjedocima koji kroz ured smješten u Osijeku pruža usluge građanima u smislu podrške (emocionalne, pravne, praktične, psihosocijalne), sukladno članku 43. stavku 2. Zakona o kaznenom postupku NN 17/2017 ili/i besplatnu pravnu pomoć sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (NN broj 143/13)), ali prema tome i drugim ciljanim skupinama, starijim osobama, invalidima, socijalno isključenima i siromašnima, beskućnicima…. Pružanje podrške i besplatne pravne pomoći osobama koje su u potrebi, a koje ne raspolažu dovoljnim znanjem niti imaju financijskih sredstava kako bi angažirali stručnu osobu koja bi im rješavala pravnu problematiku s kojom se socijalno osjetljive osobe susreću. Aktivnosti će se provoditi u uredu Referentnog Centra Osijek, na adresi Hrvatske Republike 43/II, a po potrebi i na terenu. Voditeljica programa, zajedno sa volonterima, radit će kontinuirano na informiranju građana o mogućnostima koje Udruga nudi kroz javne akcije dijeljenjem letaka te organiziranjem javnih događaja. Kroz volonterski program regrutirat ćemo i educirati desetak osoba te raditi na promoviranju rada Udruge putem redovnih objava na našim društvenim mrežama, webu, portalima i newsletterima kao i putem medijskih istupa.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest