Sporazum o suradnji s Veleučilištem Vukovar

Tijekom ožujka Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sklopili su SPORAZUM O SURADNJI. Predmet Sporazuma je uspostavljanje i razvijanje suradnje, po načelu uzajamnog interesa sporazumnih strana, posebno na području: organiziranja seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i edukativnih programa; zajedničkog nastupa i suradnje na zajedničkim projektima financiranim od EU ili ostalih domaćih i/ili međunarodnih institucija i organizacija; korištenja kadrovskih potencijala sudionika u cilju davanja stručnih mišljenja; zajedničkog nastupa u promidžbene svrhe ukoliko se pokaže potreba za istim. Organiziranje predavanja za studente upravnog usmjerenja u smislu pozivanja na volontiranje u Udruzi, kroz besplatnu pravnu pomoć, kao oblik prakse za studente Veleučilišta.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest