Projekt: ,,Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela”

Projekt ,,Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um krennaathvarf (The Women/s Shelter).

Projekt je podržan s 138.985,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova ( www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org). Razdoblje provedbe projekta je od 01.01.2020. do 30.06.2023. godine.

Opći cilj projekta je jačanje zagovaračke ulove OCD-a za proces unaprjeđenja položaja žrtava kaznenih djela u okviru kaznenog postupka i standardizaciju sustava za podršku.                                                                                                                                                                                         

Specifični ciljevi:                                                                                                                                                                                                                                            1. Jačanje kapaciteta OCD-a koji pružaju pomoć žrtvama za sudjelovanje u procesu razvoja javnih politika i zagovaranja;                                                        2. Poticanje aktivne uloge OCD-a u zagovaranju preporuka utemeljenih na analizama;                                                                                                                      3. Jačanje međusektorske suradnje OCD-a specijaliziranih za direktan rad sa žrtvama, nacionalnih i međunarodnih organizacija specijaliziranih za javno zagovaranje, akademske zajednice, nadležnih tijela i institucija;                                                                                                                                                  4. Javno zagovaranje za promjene i standardizaciju položaja žrtava                                                                                                                                                                               

Ciljevi projekta ostvarit će se kroz mnogobrojne aktivnosti, osmišljene da se nadopunjuju: edukativne aktivnosti (edukacije za jačanje kapaciteta OCD-a u području zagovaranja i kreiranja javnih politika), provedbu sveobuhvatnih analiza s ciljem dobivanja podataka koji će služiti za zagovaračke procese OCD-a i provedbu javne kampanje s ciljem zagovaranja za implementaciju preporuka, jačanje vidljivosti i uloge OCD-a, te širenje informacija o sustavu podrške žrtvama kaznenih djela.                                                                                                                                                                                                     Korisnici/e projekta su OCD-i koji pružaju pomoć žrtvama kaznenih djela (jačanje kapaciteta za javno zagovaranje preporuka utemeljenih na analizama); nadležna tijela i institucije (utjecaj na standardizaciju rada i postupanja sa žrtvama, utjecaj na donošenje promjena s ciljem unaprjeđenja prava i položaja žrtava kaznenih djela); akademska zajednica (doprinos sustavu podrške žrtvama kroz povezivanje s OCD-ima i radu na preporukama za unaprjeđenje sustava); mediji (ključna karika u diseminaciji informacija i senzibilizaciji javnosti).

Krajnji korisnici/e projekta su svi građani/ke, odnosno žrtve i svjedoci/kinje kaznenih djela.         

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest