Anketa: Prisutnost nasilja među mladima

U svrhu boljeg razumijevanja prisutnosti nasilja među mladima u okviru projekta “Reci NE nasilju, reci DA poštovanju” osmislili smo anketu o prisutnosti nasilja među mladima kako bismo u koordinaciji s drugim dionicima radili na prevenciji i suzbijanju pojavnosti nasilja općenito među građanima svih dobnih skupina, a posebice među mladima koji će jednoga dana postati roditelji te će vlastiti obrazac prenositi na daljnje generacije čime se nasilje samo produžava, a ne sprječava i ne rješava u konačnici. Anketa je namijenjena mladima u dobi od 18. do 21. godine.

Prikupljeni podaci će nam pomoći u daljnjem razumijevanju i razvoju modaliteta preveniranja pojavnosti nasilja među mladima s ciljem ranog prepoznavanja, prijavljivanja i sankcioniranja. Anketa je u potpunosti anonimna i dobrovoljna.

Pozivamo vas da ispunite anketu na sljedećem linku: https://forms.gle/FAcyFfY9FvR1dUjx9.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest