Tjelesno kažnjavanje djece

U srijedu, 3. veljače 2021. godine pružateljica podrške na liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, Ena Juričić, održala je u sklopu ciklusa predavanja koje organizira Nacionalni pozivni centra, predavanje na temu: Tjelesno kažnjavanje djece. Predavanje se održalo preko platforme ZOOM, prenosilo se i putem Facebooka, a pratilo ga je 106 sudionika.

Na samom početku predavanja, predavačica je predstavila rad Nacionalnog pozivnog centra i objasnila svoju motivaciju za organiziranje predavanja na temu tjelesnog kažnjavanje djece. Cilj predavanja je bio  osvijestiti stručnu i širu javnost o postojanju tjelesnog kažnjavanja djece.

Tijekom predavanja sudionici su upoznati s definicijom tjelesnog kažnjavanja djece i najčešće korištenim metodama, a sudionike se pitalo da i sami iskažu svoje mišljenje o tome što je tjelesno kažnjavanje djece. Predavačica je predstavila međunarodni i nacionalni zakonski okvir zabrane tjelesnog kažnjavanje djece. Iako je tjelesno kažnjavanje djece u Republici Hrvatskoj zabranjeno od 1999. godine, ono se nažalost i dalje često koristi kao tradicionalna odgojna metoda. Kako bi osvijestila sudionike o negativnom utjecaju tjelesnog kažnjavanja fizičko i psihičko zdravlje djeteta,
predavačica je govorila o brojnim posljedicama koje ovakvo postupanje prema djetetu može imati. Važan dio predavanja bila je i rasprava o učestalim krivim uvjerenjima koje imamo o tjelesnom kažnjavanju. Predavačica je naglasila važnost postavljanja granica i dala konkretne praktične primjere kako postaviti granice djeci različite dobi.

Na kraju predavanja sudionici su imali priliku postavljati pitanja i podijeliti svoja iskustva koja imaju vezano za ovu temu.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest