Održano predavanje: Nasilje nad starijim osobama

U srijedu, 17. veljače 2021. godine pružatelj podrške na liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja Franjo Lovro Popović održao je, u sklopu ciklusa predavanja koje organizira Nacionalni pozivni centar, predavanje na temu Nasilje nad starijim osobama. Predavanje se održalo preko platforme ZOOM, prenosilo se i putem Facebooka. Ukupno ga je pratilo 96 sudionika. Na samom početku predavanja, predavač je predstavio rad Nacionalnog pozivnog centra i objasnio svoju motivaciju za organiziranje predavanja na temu. 

Cilj predavanja bio je osvijestiti stručnu i širu javnost o raširenosti ovoga problema, izazovima koji još postoje u prevenciji i djelovanju prema starijim osobama koje su žrtve nasilja. Tijekom predavanja sudionici su upoznati s povijesnim pregledom problema i definicijom nasilja nad starijima u različitim razdobljima istraživanja ovog problema. U predavanju je bilo riječi o teškoćama definiranja i prepoznavanja nasilja obzirom na kulturnu razlike te je prikazan zakonski okvir RH. Govoreći o najčešćim oblicima nasilja po kategorijama i kako se dijele, sami sudionici su imali priliku iskazati svoje mišljenje i prepoznavanje što je, a što nije nasilje. Prikazani su rezultati relevantnih svjetskih i domaćih istraživanja koja govore o tematici, rasprostranjenosti i učestalosti pojedinih oblika nasilja nad starijim osobama, a potom i statistički pokazatelji prijavljenih prekršaja na štetu starijih osoba. Prikazani su i rizični čimbenici za nasilje nad starijima po ekološkom modelu, prikazujući individualne čimbenike počinitelja, žrtve, bliže sredine i društvene zajednice. Sudionici su na poslijetku imali priliku čuti o posljedicama nasilja, te na taj način bili osviješteni što tražiti kao znakove zlostavljanja kod starijih osoba koje možda to ne žele priznati.  Poseban naglasak stavljen je na razloge ne prijavljivanja nasilja i razloge zašto treba bolji koordinirani nacionalni pristup kako bi se stvorili uvjeti za pružanje bolje brige i zaštite starijih osoba koje su žrtve nasilja. 

 

 

 
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest