Fokus grupe u okviru projekta : ”Mreža mladih za aktivaciju mladih”

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sudjeluje kao partner na provedbi projekta “Mreža za aktivaciju mladih”, UP.04.2.1.06 čiji je nositelj Udruga ZAMISLI iz Zagreba zajedno sa još 14 partnerskih organizacija s područja cjelokupne Republike Hrvatske. 

Koordinatorica na projektu Marijana Skoko vodi fokus grupe koje su usmjerene na kvalitativno istraživanje o aktivaciji mladih ispitujući stavove mladih, osoba koje rade s mladima i Udruge koje programski rade s mladima i za mlade na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Do sada je provedbom istraživanja provedeno ukupno 11 fokus grupa, 5 na području Osječko-baranjske županije, 5 na području Vukovarsko srijemske županije te 1 s područja Brodsko posavske županije (područja koja pokriva koordinatorica na projektu). Rezultati istraživanja će biti predstavljeni na regionalnim konferencijama koje će se održati za područje djelovanja Udruge za podršku u travnju ove godine u Osijeku. O detaljima ćete biti pravovremeno obaviješteni.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest