Predavanje: Rodno uvjetovano nasilje na internetu

U četvrtak, 18. ožujka 2021. godine pružateljica podrške na liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja Ivana Prović održala je, u sklopu ciklusa predavanja o rodno uvjetovanom nasilju, predavanje na temu rodno uvjetovanog nasilja na internetu. Predavanje se održalo preko ZOOM platforme, te se prenosilo i na Facebook stranici udruge, a pratilo ga je 72 sudionika.

Predavačica je za početak predstavila rad Nacionalnog pozivnog centra te se nastavila na svoje prošlo predavanje o emocionalnom zlostavljanju nastavljajući se na teme oblika nasilja koje su manje primijećene i na koje se manje reagira od nekih drugih oblika nasilja. Tijekom predavanja sudionici su bili upoznati s definicijama nasilja na internetu i rodno uvjetovanog nasilja, kao i nekim sličnostima, ali i razlikama između tradicionalnih oblika nasilja offline. 

Navedene su neke glavne specifičnosti nasilja na internetu koje nažalost omogućavaju lakšu proširenost nasilja i olakšavaju počinitelju činjenje nasilja. Objašnjeni su neki od najčešćih oblika nasilja na internetu te se predavačica osvrnula na razlike u učestalosti doživljavanja određenih težih i agresivnijih oblika nasilja, kao što su seksualno nasilje ili uhođenje, a kod kojih su znatno češće žrtve upravo djevojke i žene. Također je naglašena razlika u intenzitetu doživljenih posljedica, a osobito veće izražavanje zabrinutosti za vlastitu sigurnost od strane žena. Dane su također i neke smjernice područja na kojima treba preventivno djelovati, kao i potreba za intervencijama i dodatnim edukacijama i senzibiliziranju javnosti. Na kraju predavanja sudionici su imali priliku postavljati pitanja i podijeliti svoja iskustva , a koja su vezana uz temu rodno-uvjetovanog nasilja na internetu.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest