Održano predavanje: Medijsko izvještavanje o žrtvama kaznenih djela

Pružateljica podrške na liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, Ena Juričić održala je u četvrtak, 01. travnja predavanje u sklopu ciklusa predavanja tima Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Tema predavanja bilo je medijsko izvještavanje o žrtvama kaznenih djela, s naglaskom na izvještavanje o žrtvama rodno uvjetovanog nasilja. Cilj predavanja bio je predstaviti stručnoj i široj javnosti ulogu medija i načine izvještavanja o rodno uvjetovanom nasilju u Republici Hrvatskoj. Predavanje se održalo putem Zoom platforme i prenosilo se preko Facebook streaming platforme. Na predavanju je, preko obje navedene platforme, sudjelovalo ukupno 64 sudionika i sudionica. 

Predavačica je na početku predstavila djelokrug Nacionalnog pozivnog centra, a kao svoju motivaciju za odabir teme predavanja istaknula je aktualnost same teme. Tijekom predavanja predstavljena je uloga medija u društvu i utjecaj medija na sekundarnu viktimizaciju žrtava. Uz navođenje konkretnih primjera, sudionicima su detaljno predstavljeni načini izvještavanja o rodno uvjetovanom nasilju u Republici Hrvatskoj. Predstavljene su i smjernice za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji, nasilju nad ženama i femicidu te djeci žrtvama nasilja u obitelji. 

Prikazani su i primjeri dobre prakse – tekstovi u kojima se poštuju standardi novinarstva, a za komentare se pitaju stručnjaci koji rade sa žrtvama nasilja. Predavanje je trajalo 60 minuta, a na kraju predavanja sudionici su imali priliku postavljati pitanja i podijeliti svoja iskustva koja imaju vezano za ovu temu.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest