Poziv na konferenciju: ,,Položaj mladih u Hrvatskoj u odnosu na aktivaciju i uključenost u lokalnoj zajednici“

PREDMET: Poziv na konferenciju: ,, Položaj mladih u Hrvatskoj u odnosu na aktivaciju i uključenost u lokalnoj zajednici''

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u partnerstvu sa Udrugom ZAMISLI kao nositeljem projekta s još 14 partnerskih udruga, Ekonomskim institutom Zagreb i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu provodi projekt „Mreža za aktivaciju mladih“ financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Svrha projekta je izgraditi mrežu za podršku mladima u procesu uključivanja u život zajednice kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u Hrvatskoj.

Sukladno novonastalim okolnostima izazvanima pandemijom COVID-19, postoji mogućnost uslijed pogoršanja situacije da se regionalna konferencija održi i putem ZOOM platforme no o daljnjem tijeku ćete biti pravovremeno obaviješteni te ćemo Vam na vrijeme poslati poveznicu. 

Cilj konferencije je predstaviti provedeno istraživanje kroz održane fokus grupe i agencijsko istraživanje o položaju mladih i njihovoj aktivaciji u društvu u kojem su sudjelovali mladi, udruge koje programski rade s mladima ili za mlade te osobe koje rade s mladima na području cjelokupne Republike Hrvatske. Održano je 15 fokus grupa s mladima, udrugama koje programski rade s mladima i osobama koje rade s mladima za područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske.

Na konferenciji će se svim zainteresiranima  pružiti prilika da izraze svoje mišljenje o položaju mladih u Hrvatskoj. Program će Vam biti pravovremeno poslan. Za sva pitanja stojimo na raspolaganju. Kontaktirati nas možete putem e-maila: rfc.osijek@gmail.com ili putem telefona 031/779 419.

                                                                                                                                                                                                        Svjetlana Marijon, voditeljica projekta

                                                                                                                                                                                          Marjana Skoko,dipl.iur.,regionalni koordinator

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest