Održano predavanje: Prava žrtve

U četvrtak,  13. svibnja 2021., pružateljica podrške na liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, Ivana Lunka održala je online predavanje u sklopu ciklusa predavanja koje organizira tim Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Tema predavanja bila je Prava žrtava, a održano je putem Zoom  i Facebook streaming platforme. Na predavanju je sudjelovalo 46 sudionika i sudionica.

Predavačica je na predavanju govorila općenito o pravima žrtava kaznenih djela, povijesnom razvoju položaja žrtve u kaznenom postupku, međunarodnim i domaćim dokumentima i propisima kojima je uređeno ovo područje te pojedinačno o svakom pravu žrtve. Predavanje je obuhvatilo evoluciju prava žrtava u hrvatskom zakonodavstvu te institucionalni okvir zaštite žrtava u Republici Hrvatskoj kroz Ministarstvo pravosuđa i uprave, Odjele za podršku žrtvama i svjedocima, Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja te organizacija civilnog društva koje djeluju u sustavu podrške žrtvama i svjedocima.

Predavačica je navela policiju, državno odvjetništvo i  sudove kao tijela s kojima žrtve stupaju u kontakt tijekom kaznenog postupka i koje su dužne informirati ih o njihovim pravima te je objasnila svako pojedino pravo koje žrtve u postupku imaju. Posebno se osvrnula na posebne kategorije žrtava čija prava su propisana hrvatskim kaznenim postupkom: djeca žrtve i žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode i trgovine ljudima. Predavačica se posebno osvrnula na šira prava koje takve kategorije žrtava imaju, posebno na pravo svjedočenja putem audio-video linka, institut osobe od povjerenja i  pojedinačne procjene žrtve.

Na kraju predavanja predavačica je postavila pitanje o tome koja prava žrtve najteže ostvaruju u sustavu i smatraju li da su žrtve uvijek dobro informirane o svojim pravima. Također, navela je nekoliko primjera s linije Nacionalnog pozivnog centra o tome kako žrtve nisu mogle ostvariti svoja prava.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest