Održano predavanje: Nasilje nad osobama s invaliditetom

U srijedu, 9. lipnja 2021. godine pružateljica podrške na Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja Ena Juričić održala je, sklopu ciklusa predavanja koje organizira Nacionalni pozivni centar, predavanje na nasilja nad osobama s invaliditetom. Predavanje se održalo preko platforme ZOOM, prenosilo se i putem Facebooka, a pratio ga je 41 sudionik i sudionica. 

Na samom početku predavanja, predavačica je predstavila rad Nacionalnog pozivnog centra i objasnila svoju motivaciju za organiziranje predavanja na temu nasilja nad osobama s invaliditetom. Cilj predavanja bio je osvijestiti stručnu i širu javnost o postojanju nasilja nad osobama s invaliditetom. Tijekom predavanja sudionici su upoznati s definicijom nasilja nad osobama s invaliditetom i najčešćim vrstama nasilja, a s posebnim naglaskom na one vrste nasilja koje su specifične za osobe s invaliditetom kao što su zanemarivanje i uskraćivanje prijevoza, opreme i/ili lijekova.

Sudionike se pitalo da i sami iskažu svoje mišljenje o tome što je nasilje nad osobama s invaliditetom. Predavačica je predstavila i međunarodni i nacionalni zakonski okvir nasilja nad osobama s invaliditetom. Tijekom predavanja pojašnjeni su razlozi zašto osobe s invaliditetom rijetko prijavljuju nasilje, a predavačica je detaljno predstavila prepreke i poteškoće s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju kada nasilje i odluče prijaviti. Na samom kraju predavanju dane su smjernice kako preventivno djelovati i naglašena je potreba za dodatnim edukacijama stručnjaka i senzibiliziranje javnosti. Tijekom rasprave koja je uslijedila nakon predavanja sudionici su imali priliku postavljati pitanja i podijeliti svoja iskustva koja imaju vezano za ovu temu.


Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest