Predavanje: Novčana naknada

U četvrtak 12. kolovoza 2021. godine pružateljica podrške na liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaj, Ivana Lunka održala je online predavanje na temu Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela koje je već održano u ožujku ove godine, a ponovljeno je zbog velikog interesa. Predavanje je održano putem Zoom i Facebook streaming platforme. Na predavanju je sudjelovalo 25 osoba.

Predavačica je na predavanju govorila o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela , zakonskim aktima razlici između novčane naknade i drugih oblika kompenzacije žrtvi za pretrpljene teške tjelesne ozljede. Govoreći o načinima informiranja žrtve o pravnu na novčanu naknadu istaknula je da su žrtve često loše informirane o svojim pravima pravima pa i o pravu na novčanu naknadu. Predavačica je pojasnila žrtve kojih kaznenih djela ostvaruju pravo na novčanu naknadu te osnove po kojima se ona može ostvariti. Tu su istaknute četiri osnove prema kojima žrtve mogu potraživati novčanu naknadu: naknada troškova zdravstvene zaštite, naknada za izgubljenu zaradu, naknada zbog gubitka uzdržavanja i naknada za pogrebne troškove.

Tijekom predavanja predavačica je objasnila tijek postupka ispunjavanja obrasca za novčanu naknadu, prikupljanja dokumentacije te njihova slanja te način na koji Nacionalni pozivni centar pomaže žrtvama pri ispunjavanju obrasca i koje sve informacije pruža. Navedeni su rokovi u kojima žrtve mogu podnijeti zahtjev za novčanu, objašnjeno je tko odlučuje o zahtjevu i u kojem roku te kakve sve ishode zahtjev za novčanu naknadu može imati. Predavačica je navela nekoliko primjera koje je primila na liniji Nacionalnog pozivnog centra te pomoću njih objasnila razlike između različitih osnova prema kojima se novčana naknada može potraživati te nekim specifičnim slučajevima.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest