Advancing Access to Rights under Victims’ Directive for Persons with Disabilities (ARVID)

Projekt financira Europska unija putem Programa za pravosuđe, a provodit će se u Hrvatskoj i Sloveniji. Koordinator projekta je Hrvatski pravni centar, a partneri Ministarstvo pravosuđa RH, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom (HR), Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (HR), Mirovni institut (SI) i Udruga Altra (SI). Pravobranitelj za ljudska prava RS podupire projekt.

Namjera projekta je istražiti razinu sudjelovanja osoba s invaliditetom kao žrtava i svjedoka u kaznenopravnim postupcima, kao i moguće probleme koji ograničavaju njihovo potpuno sudjelovanje. Rezultati istraživanja će poslužiti za: (a) formuliranje i zagovaranje boljih usluga podrške za osobe s invaliditetom, uključujući i sve potrebne prilagodbe; te (b) razvoj znanja i alata koji će izravno služiti osobama s invaliditetom koje su žrtve kaznenih djela, i stručnjacima i institucijama zaduženima za osiguranje pomoći tim osobama u ostvarivanju prava koja im jamči Direktiva o žrtvama 2012/29/EU.

U projektu su predviđene sljedeće skupine aktivnosti:

1. Anketno istraživanje i intervjui s osobama s invaliditetom, te s predstavnicima udruga koje ih zastupaju radi idenitifikacije problema s kojima se ove osobe suočavaju u pristupu svojim pravima kao žrtava kaznenih djela, i preporuka o njihovom otklanjanju.

2. Izrada informacijskih materijala za osobe s invaliditetom o tome kako ostvariti svoja prava kao žrtava kaznenih djela.

3. Moduli za obuku: (a) službenih dionika pravosudnog sustava zaduženih za pojedinačne aspekte ostvarivanja prava osoba s invaliditetom u svojstvu žrtava kaznenih djela; (b) predstavnika krovnih udruga osoba s invaliditetom i drugih organizacija koje pružaju potporu osobama s invaliditetom u ostvarivanju svojih prava temeljem Direktive o žrtvama. Bit će izrađeni i informacijski moduli i materijali koje će koristiti pravobraniteljske organizacije u HR i SI u informiranju službenih dionika o pravima osoba s invaliditetom u pravosudnim postupcima.

4. Diseminacijske aktivnosti, koje će uključivati međunarodnu konferenciju, sastanke s relevantnim dionicima u HR i SI, izradu informacijskih materijala, te njihovu diseminaciju u uključenim zemljama i u EU.

Trajanje projekta: 18 mjeseci, od siječnja 2020. do lipnja 2021.

Ukupna vrijednost projekta: EUR 204,428.85


24. siječnja održan je prvi partnerski sastanak na projektu ARVID – nositeljice Hrvatskog pravnog centra iz Zagreba. Sastanak je održan u prostorima Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, a ostali partneri na projektu su Ministarstvo pravosuđa RH, Mirovni inštitut iz Ljubljanje i Udruga Altra iz Republike Slovenije te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, kroz program Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci, a fokus mu je istraživanje i izrada jasnih smjernica u smislu poboljšanja sustava podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja, kada su žrtve ili svjedoci osobe s invaliditetom, te koliko se Direktiva o minimalnim standardima poštuje u odnosu na osobe s invaliditetom.