Siguran izlaz

Projekt: „Bez obiteljskog nasilja 2“ (BON 2) je nastavak projekta „Bez obiteljskog nasilja“ (BON) koji se provodio kroz 2021. godinu.

Ugovorno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Nositeljica projekta: DEŠA – Dubrovnik

Partneri na projektu: Grad Dubrovnik i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Opći cilj poziva: osiguranje savjetodavne pomoći žrtvama nasilja u obitelji u vidu pravovremene psihosocijalne pomoći i podrške, pravnog i psihološkog savjetovanja u Dubrovačko – neretvanskoj županiji te dodatna izobrazba postojećih ljudskih kapaciteta za pružanje podrške žrtvama obiteljskog nasilja.

Specifični ciljevi poziva: Savjetovanje i pružanje pomoći žrtvama nasilja u obitelji, podizanje znanja i svijesti o pravima žrtava nasilja u obitelji, izobrazba zaposlenih u savjetovalištu o pravima i potrebama žrtava nasilja i njihove djece, izobrazba članova županijskih timova iz područja rodno – uvjetovanog nasilja, unapređenja zaštite žrtava, odnosno područja kojima je u fokusu interesa krajnji korisnik.

Nositeljica projekta: DEŠA – Dubrovnik pruža usluge telefonskog savjetovanje, savjetovanja u osobnom susretu te savjetovanja putem e – mail pošte. Na taj način pokrivaju cijelu Dubrovačko – neretvansku županiju. Putem ovog projekta korisnicima pružaju emocionalnu podršku, tehničke i praktične informacije, informacije o pravima, psihosocijalnu podršku, pravno i psihološko savjetovanje, pratnju na sud, pratnju na policiju, državno odvjetništvo te pratnju na Centar za socijalnu skrb.Također upućuju na odgovarajuće informacije žrtvama nasilja u obitelji o dostupnim uslugama potpore i pravnim mjerama kao i informiranje o ostvarivanju prava na smještaj u sigurnu kuću.

Svakim radnim danom od 8-16h, putem telefona: 020/ 311-625, e-mail adrese: info@desa-dubrovnik.hr i/ili osobnim dolaskom


Skip to content