DOKUMENTI UDRUGE

Možete pregledati važeće akte Udruge za podršku žrtvama i svjedocima:         

  • STATUT Udruge, koji smo izmijenili te, time pod V. izmjenom uredi ciljne skupine, djelatnosti, uveli gospodarsku djelatnosti, (Članak 13. U cilju ostvarenja pojedinih ciljeva i djelokruga rada Udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati gospodarsku djelatnost. Gospodarsku djelatnost čini ponekad, i unaprijed dogovorenim situacijama: pružanje intelektualnih usluga, pružanje usluga edukacija i radionica, naklada publikacija.);
  • PRAVILNIK O RADU UDRUGE (koji je na snazi, s izmjenama i dopunama od 24. studenog 2020. godine);
  • PLAN I PROGRAM RADA UDRUGE ZA 2021. godinu po programima Udruge, te vezano uz redovan rad Udruge, proces zagovaranja / promocije Udruge;
  • STRATEŠKI PLAN Udruge za tekuće razdoblje.