Reci NE nasilju, reci DA poštovanju!

DONATOR: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike                                             

NAZIV PRIORITETNOG PODRUČJA: A Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  VRIJEME PROVEDBE: 01.06.2020. – 31. 05. 2021.                                                                                                                                                                                                      VRIJEDNOST PROJEKTA: 80 000, 00 kuna

SURADNICI NA PROJEKTU: Policijska uprava Osječko – baranjske županije, voditelj odjela za prevenciju Ivan Pakšić (dipl. kriminalist) i dr. Katarina Kruhonja, aktivistica na području medijacije

KRATKI OPIS PROJEKTA                                                                                                                                                                                                                                                     Projekt ,,Reci NE nasilju, reci DA poštovanju!” je projekt koji će doprinijeti prevenciji i suzbijanju pojavnosti nasilja među mladima kroz edukacije koje će uključivati mini treninge u obrazovnim institucijama: Pravnom fakultetu u Osijeku, Ekonomskom fakultetu u Osijeku i Filozofskom fakultetu u Osijeku te Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru za studente prve i druge godine kako bismo radili na osvještavanju, prepoznavanju te poticanju na prijavljivanje i prevenciju nasilja među mladima učeći mlade kako je različitost prihvatljiva u svim segmentima života, počevši od rasne, nacionalne, rodne i ostale uvjetovanosti koji pojedince čini jedinstvenim učeći ih kako mirnim načinima i modalitetima rješavati konflikte u svakodnevnom životu u profesionalnom i privatnom smislu, javno zagovaračke aktivnosti kroz osmišljavanje, snimanje i distribuciju video klipova o prepoznavanju, osvještavanju i sprječavanju nasilja među mladima kao i tisak letka kao trajnog izvora informacija o prepoznavanju nasilja te modalitetima prevencije nasilja među mladima kao dijelovima javne kampanje te uključivanje mladih kroz volonterstvo u rad i uključenost u zajednicu kako bi razvili metode efikasnijeg rješavanja problema među mladima.

OPĆI CILJ PROJEKTA:

 • Rad na prevenciji i smanjenju svih oblika nasilja i nasilnog ponašanja među mladima, razvijanje novih obrazaca rješavanja konflikta među mladima prihvaćanjem različitosti među mladima kroz edukacije, mini treninge, javno zagovaračke aktivnosti te osvještavanje i informiranje mladih kroz tisak promotivnih materijala.

POSEBNI CILJEVI PROJEKTA

 • povećati svijest o vrstama i oblicima nasilnog ponašanja, njegovim rizicima i posljedicama na mlade osobe i njihovu okolinu te ih uputiti u načine postupanja i djelovanja kako bi sami izbjegli postati žrtvom nasilja kao i na koji način pomoći vršnjacima iz svoje okoline izloženima nasilju kroz edukacije i promotivne video uratke, javne kampanje kako bi mlade osvijestili o štetnosti nasilničkog ponašanja i njihovim dugoročnim posljedicama po njih same i po okolinu
 • informirati širu javnost o utjecaju i posljedicama nasilja među mladima, s naglaskom na utjecaj i posljedice koje nasilničko ponašanje ima dugoročno kroz zagovaračke aktivnosti
 • uključivanje mladih u zajednicu kroz edukacije i volonterstvo kako bi poboljšali svoj odnos i dali bolji doprinos zajednici i društvu u kojemu žive
 • prenosili znanje i vještine na svoje vršnjake kroz snimanje promotivnih video uradaka kako bi poslali poruku i štetnosti nasilničkog ponašanja
 • međusektorska suradnja s različitim dionicima u zajednici kako bi utjecali na promjenu svijesti o štetnosti nasilja u društvu među mladima kao i povezivanje sa svrhom bolje i efikasnije borbe protiv nasilja u društvu
 • osvještavanje šire javnosti kroz dijeljenje i distribuciju video uradaka i letaka na temu sprječavanja nasilja među mladima

Projekt ,, Reci NE nasilju, reci DA poštovanju je projekt kojim ćemo pokušati kroz edukacije i mini treninge nenasilne komunikacije kao i prethodno predavanje predstavnika voditelja Odjela za prevenciju Policijske uprave Osječko – baranjske županije pokušati utjecati na svijest mladih o prisutnosti nasilja među mladima, prepoznavanju nasilja, prezentirati preventivne modele djelovanja protiv nasilja te razvoj alata i vještina nenasilnom komunikacijom protiv konfliktnih situacija među mladima. Kroz snimanje video klipova o borbi protiv nasilja među mladima te rješavanje konflikata nenasilnim ponašanjem i komunikacijom utjecat ćemo na veću skupinu mladih koji će video klipove međusobno dijeliti te će im biti odličan način koji će ih podsjećati na nedopuštenost nasilnog ponašanja među mladima. Kroz suradnju s Policijskom upravom Osječko – baranjskom kao javnom službom koja zagovara preventivne načine rješavanja konflikata u radu sa studentima kroz mini treninge u okviru edukacija na Pravnom fakultetu u Osijeku, Filozofskom fakultetu u Osijeku, ekonomskom fakultetu u Osijeku i Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, za prvu i drugu godinu studija održat će četiri mini treninga kroz koje će mladi učiti i stjecati nova znanja i vještine nenasilne komunikacije te prihvaćanja različitosti nenasilnim metodama. 

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • sastanci s projektnim timom
 • edukacije s mini treninzima
 • izrada i popunjavanje ankete o prisutnosti nasilja među mladima
 • pružanje podrške i besplatne pravne pomoći za žrtve- mlade
 • mini kampanja –  izrada video klipova i promoviranje putem društvenih mreža
 • volonterski program
 • osmišljavanje/izrada/dizajn/distribucija letka
 • suradnja s javnopravnim tijelima
 • evaluacija projekta

05. svibnja 2021. godine održana je četvrta ujedno i zadnja edukacija za studente Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru u okviru provedbe projekta ,,Reci NE nasilju, reci DA poštovanju!” financiranog sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade RH. Na edukaciji je održano predavanje na temu prevencije nasilja među mladima od strane predavača Ivana Pakšića, voditelja Odjela za prevenciju PU Osječko-baranjske županije te dr. Katarine Kruhonje, dugogodišnje mirotvorke i aktivistice u području ljudskih prava. U okviru provedbe projekta u tijeku je mini kampanja na istoimenu temu te anonimno ispunjavanje ankete kao i distribucija letka u srednjim i visokim učilištima i fakultetima na području Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije.