Grad Vukovar : „Osnaživanje i pomoć najosjetljivijim društvenim skupinama”

Projektom „Osnaživanje i pomoć najosjetljivijim društvenim skupinama“ želimo nastaviti i u 2020. godini aktivni rad na području prevencije, podrške i zaštite naših korisnika od kojih su najveći broj osobe starije životne dobi i umirovljenici s malim mirovinama ili bez mirovina, ne zaposleni, bez obrazovanja ili sa osnovnim obrazovanjem, osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, socijalno ugrožene obitelji, osobe pod ovrhom, potrošači, pripadnici nacionalnih manjina, civilne žrtve rata, radnici, beskućnici i dr. Do sada smo našim korisnicima pružili kroz rad Referentnog centra u Vukovaru čitav niz pravnih i praktičnih informacija te pomogli u sastavljanju dopisa pred javnopravnim tijelima. Financiranjem ovog projekta od strane Grada Vukovara i u 2020. godini doprinijeli bismo širenju suradnje i povezivanja različitih pružatelja socijalnih usluga, a s tim bi i poboljšali kvalitetu života socijalno osjetljivim skupinama što je i opći cilj projekta. Osiguranje kvalitete i dostupnosti pružanja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te drugim socijalno osjetljivim skupinama Vukovarsko-srijemske županije koji su u potrebi (socijalno isključeni, stariji i nemoćni, mladi, nacionalne manjine…) kroz kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu emocionalnu, informativnu, tehničku, praktičnu i pravnu podršku.

Trajanje projekta od 1. veljače do 31. prosinca 2020. godine.
Odobren iznos: 5.000,00 kuna
Donator : Grad Vukovar

OPĆI CILJ projekta je osiguranje kvalitete i dostupnosti pružanja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te drugim stanovnicima Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije koji su u potrebi (socijalno isključeni, stariji i nemoćni, mladi, nacionalne manjine…) kroz kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu emocionalnu, informativnu, tehničku, praktičnu i pravnu podršku.
SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA JE:
• Djelotvorno osiguranje informativne, emocionalne podrške osjetljivim društvenih skupina u Vukovaru i Vukovarsko-
srijemskoj županiji
• Razvoj volonterizma kod mladih te razvoj svijesti o potrebi pomaganja sugrađanima na druge načine i to u vlastitim lokalnim zajednicama, te pomoć volonterima stručnih studija u praksi;
• Otklanjanje nemogućnosti ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava jer je isto financijski opterećujuće za socijalno isključene osobe kroz besplatno pravno savjetovanje i emocionalnu podršku te terensku posjetu. Smanjena stopa rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod ciljane skupine;
• Integracija i gubitak osjećaja udaljenosti i zaboravljenosti ali i omogućeno pravo na javnu raspravu kod socijalno isključenih/siromašnih/žrtvi nasilja sudjelovanjem u promotivnim mogućnostima;
• Uspostavljanje i nastavak suradnje s javnopravnim tijelima, institucijama te organizacijama civilnog društva za
podršku marginaliziranim skupinama u zajednici i zajednički rad na kvalitetnijoj i uvijek dostupnoj i besplatnoj
podršci;
• Senzibilizacija i osvještavanje građana i predstavnika javnopravnih tijela i organizacija civilnog društva za pravnom podrškom korisnicima, pravnom sustavu, praksi i mogućnostima ostvarivanja navedene podrške;
• Osigurana regionalna ujednačenost projekata usmjerenih smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti u Republici
Hrvatskoj te povećana dostupnost usluge ne samo u regionalnih centrima Hrvatske već i ostalim, manje razvijenim
sredinama centrima Hrvatske jer se prijavitelj projekta – Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te suradnici
nalaze/djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije;
• Smanjenje broja pravnih problema u zajednici, smanjen pritisak na zaposlenike jedinica lokalne uprave koji obavljaju poslove socijalne skrbi.