Siguran izlaz

Tijekom lipnja 2024. godine, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, sukladno članku 32. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija bila je dužna organizirati i objaviti IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZIJSKOM UVIDUza 2023. godinu. Isto možete pregledati pritiskom na prethodnu poveznicu ili odlaskom na izbornik “O Udruzi” + “Dokumentacija i izvještaji”.

Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, za 2023. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).


Skip to content