Izvještaji

IZVJEŠTAJI UDRUGE

U cilju transparentnosti rada i poslovanja, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (dalje u tekstu: Udruga) sastavlja narativni i financijski izvještaj o svom radu za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine, te ga javno i zasebno objavljuje na web stranici Udruge www.pzs.hr , te šalje putem newslettera Udruge na mail adrese 1800 korisnika newslettera.

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu – Udruga za podršku žrtvama i svjedocima 2015.godina – kolovoz 2016. godine.

► Izvješće o volontiranju Udruga 2017.
► Izvješće o volontiranju Udruga 2018.
► Izvješće o volontiranju Udruga 2019.

► GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2019.
► GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2018.
► GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017.
► GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2016.
► GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2015.
► GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014.
► GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2013.
► GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2012.
► GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2011.

► FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZA 2016./FINA_PZS_2016
► FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZA 2017./FINA_PZS_2017.
► FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZA 2018./FINA_PZS_2018.
► FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZA 2019./FINA_PZS_2019.

Na stranici Ministarstva Financija RH mogu se pretraživati osnovni podaci o neprofitnim organizacijama, pa time i preuzeti ili pregledati financijsko izvješće (FINA) za prijašnje godine.