MREŽA ZA AKTIVACIJU MLADIH

S početkom siječnja, započinje i naš aktivan doprinos projektu „Mreža za aktivaciju mladih“ odobren u sklopu poziva Tematskih mreža za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada. Bez infrastrukturne podrške i sustavne komunikacije s mladima, poticanja mladih na djelovanje u najranijoj dobi i kontinuiranog rada s njima, niti jedno društvo nema aktivne mlade u zajednici. Rad s mladima je preduvjet njihove aktivacije. Ovim projektom se  gradi  mreža za podršku mladima u procesu aktivnog uključivanja u život zajednice na način da se povezuju  različite organizacije koje djeluju za mlade i znanstvena zajednica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Cilj projekta je uključiti akademsku zajednicu i donositelje odluka u procese otvorenog dijaloga o mladima kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u Hrvatskoj. Ovim projektom želimo pružiti priliku mladima da se aktivno uključe i budu primjer vršnjacima, a različitim edukacijama i istraživanjima jačaju se resursi organizacija civilnog društva koje rade s mladima kako bi kvalitetnije mogli odgovoriti na potrebe mladih.                                                                                                       Projekt „Mreža za aktivaciju mladih„ je projekt koji će se provoditi  dvije i pol godine. Nositelj projekta je Udruga Zamisli, a Udruga za podršku žrtvama i svjedocima sudjeluje kao jedan od partnera u konzorciju od 15 partnerskih udruga, Ekonomskog instituta Zagreb i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Aktivnosti projekta

Koordinatorica na projektu Marijana Skoko vodi fokus grupe koje su usmjerene na kvalitativno istraživanje o aktivaciji mladih ispitujući stavove mladih, osoba koje rade s mladima i Udruge koje programski rade s mladima i za mlade na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Do sada je provedbom istraživanja provedeno ukupno 11 fokus grupa, 5 na području Osječko-baranjske županije, 5 na području Vukovarsko srijemske županije te 1 s područja Brodsko posavske županije (područja koja pokriva koordinatorica na projektu). 

Rezultati istraživanja će biti predstavljeni na regionalnim konferencijama koje će se održati za područje djelovanja Udruge za podršku u travnju ove godine u Osijeku. O detaljima ćete biti pravovremeno obaviješteni.

27. travnja s početkom u 10:00h održana je regionalna konferencija “Položaj mladih u Hrvatskoj u odnosu na aktivaciju i uključenost u lokalnoj zajednici“ u okviru projekta “Mreža za aktivaciju mladih” UP.04.2.1.06.0048 čiji je nositelj Udruga Zamisli.
Konferencija je održana u hotelu Waldinger u Osijeku čiji smo bili domaćin. Konferenciji su nazočili predstavnici donositelja odluka, udruga te mladi u odnosu na aktivaciju i uključivanje mladih u lokalnu zajednicu i društvo.
Konferencija je završila u 16:00h.
slika 3 (1)
15. lipnja održan je okrugli stol na temu „Važnost ulaganja u mlade kao nositelje budućih procesa u zajednici““ u Hotelu Lav u Vukovaru. Na okruglom stolu iznijeli su se argumenti i raspravljalo se o važnosti ulaganja u mlade u Republici Hrvatskoj, a dionici okruglog stola bile su organizacije civilnog društva, donositelji odluka i mlade osobe.
 


02. srpnja je održan sastanak Tematskih mreža na projektu ,,Mreža za aktivaciju mladih”, UP. 04.2.1.06.0048 te predstavljanje projekta u Šibeniku od strane voditeljice projekta ZAMISLI.
 
 
 


Od 22. do 24.rujna 2021. regionalna koordinatorica na projektu ujedno i voditeljica Ureda Osijek Marijana Skoko nazočila je trodnevnom treningu održanom na otoku Krku u Malinskoj.

Trening je održan s ciljem pripreme članova tima za provedbu nadolazećih aktivnosti.