Siguran izlaz

Nasilje nije rješenje-prevencija nasilja među mladima

Projektom „Nasilje nije rješenje“ nastavit ćemo treću godinu za redom provoditi aktivnosti na području prevencije nasilja među mladima kako bismo i dalje kontinuirano podizali razinu svijesti o štetnost nasilja, a posebno među mladima. Nastavit ćemo s individualnim pravnim i psihološkim savjetovanjima s mladim žrtvama nasilja koji nam se obrate za pomoć, organiziranjem i provedbom edukacija i radionica na fakultetima u Osječko-baranjskoj županiji, javno zagovaračke aktivnosti kroz uključivanje mladih u kampanju osvještavanja o štetnosti nasilja te distribucijom izrađenog digitalnog priručnika na temu prevencije nasilja i promicanja medijacije kao rješenja na nasilje. 
Planirano vrijeme i trajanje provedbe projekta/programa: od 01.06.2023. do 31.12.2023.
Mjesto provedbe projekta/programa: Osijek, Belišće, Valpovo/ Osječko-baranjska županija
 

Opći cilj projekta:
•    kontinuirani rad s mladima na smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima te očuvanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih.


Posebni ciljevi projekta:

• povećati svijest mladih o vrstama i oblicima nasilnog ponašanja, njegovim rizicima i posljedicama na mlade osobe i njihovu okolinu te ih kroz individualno pravno i psihološko savjetovanje i kroz edukacije, javnu kampanju, osvještavanje i informiranje te podučavanje mladih o štetnosti nasilničkog ponašanja i njihovim dugoročnim posljedicama po njih same i po okolinu
• podizanje razine informiranosti  i educiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima
• informirati širu javnost o utjecaju i posljedicama nasilja među mladima, s naglaskom na utjecaj i posljedice koje nasilničko ponašanje dugoročno kroz javno zagovaračke aktivnosti, javnu kampanju te izradu digitalnih sadržaja na temu nasilja i prevencije nasilja među mladima kao trajni izvor informacija i savjeta za mlade
• prenositi znanje i vještine na svoje vršnjake kroz sudjelovanje na edukacijama, osmišljavanjem javne kampanje te distribucijom priručnika na temu prevencije nasilja među mladima kroz osobne kanale i službene kanale udruge i suradnika na društvenim mrežama kako bi se što veći broj mladih osvijestio i osnažio na proaktivno djelovanje u zaštiti sebe i svojih prava kao i društva u cjelini
• osvještavanje šire javnosti kroz dijeljenje i distribuciju izrađenoga digitalnog priručnika na temu nasilja na društvenim mrežama i internetu
• sudjelovanje mladih osoba kao promicatelja medijacije u svojoj društvenoj sredini među mladima kroz stjecanje novih vještina i alata u okviru organiziranih edukacija

 
Glavne aktivnosti projekta:

1. PRAVNO I PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE
2. SASTANCI S PROJEKTNIM TIMOM
3. ORGANIZIRANJE I PROVEDBA EDUKACIJA
4. JAVNA KAMPANJA
5. MALA ŠKOLA MEDIJACIJE
6. MEĐUSEKTORSKA SURADNJA
7. EVALUACIJA

Aktivnosti projekta

22. svibnja 2023. godine izvršni direktor Udruge Miren Špek potpisao je Ugovor o financiranju projekata s Osječko-baranjskom županijom u Velikoj županijskoj vijećnici u Osijeku. Projekt će voditi Marijana Skoko, voditeljica ureda Osijek na području Osječko-baranjske županije.

21. srpnja 2023. voditeljica projekta Marijana Skoko održala je online sastanak s predsjednicom Udruge PUKS, Vanesom Šerić, kako bi dogovorile provedbu aktivnosti/edukacije na temu prevencije nasilja među mladima.

26. rujna 2023. godine u Srednjoj školi Valpovo održali smo edukaciju na temu “Što je nasilje, kako prepoznati nasilje te psihološke posljedice nasilja”. Edukaciju je održala naša vanjska suradnica, predsjednica Udruge Podrška u kriznim situacijama (PUKS) Vanesa Šerić.

6. i 7. studenog u Hrvatskom odvjetničkom zboru Osijek pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori održana je dvodnevna edukacija za volontere ureda Osijek i Vukovar.

➡️Edukacija je trajala dva dana, a istu su vodili Miren Špek, Marijana Skoko i Melita Bošnjak uz goste predavače Sonju Kersten i Juraja Marinića.

28.11.2023. s početkom u 14:00h putem ZOOM aplikacije održan je sastanak projektnog tima.  Sastanak je vodila voditeljica projekta Marjana Skoko zajedno sa suradnicom na projektu, predsjednicom Udruge za podršku u kriznim situacijama ( PUKS) iz Valpova, Vanesom Šerić.

Skip to content