NOVE MOGUĆNOSTI - BOLJA SOCIJALNA UKLJUČENOST STARIJIH OSOBA

Udruga žena Vukovar s partnerima Općinom Borovom i Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima provodi projekt ,, Nove mogućnosti – bolja socijalna uključenost starijih osoba”. Projekt je započeo 03. studenog 2020. godine i trajati će do 03. studenog 2022. godine. Izvršni direktor Udruge i voditeljica Referentnog centra Vukovar su na projektu od 01. veljače 2021. godine. Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

02. prosinca izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i voditeljica Referentnog centra Vukovar sudjelovali su na prvom partnerskom sastanku projektnog tima

Udruga žena Vukovar poziva osobe starije od 65 godina i osobe u nepovoljnom položaju s područja grada Vukovara i općine Borovo da se prijave za uslugu prijevoza do socijalnih, zdravstvenih i drugih ustanova te na aktivnosti projekta „Nove mogućnosti-bolja socijalna uključenost starijih osoba“.

Prijevoz se može rezervirati dva dana ranije na broj telefona: 095/ 711 25 88 radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

U novoizgrađenoj višenamjenskoj zgradi u centru Borova u utorak, 1. lipnja 2021. godine, otvoren je “Klub osoba treće dobi” u sklopu projekta “Nove mogućnosti – bolja socijalna uključenost starijih osoba”. Voditeljica projekta, Mirjana Mizdrak Mišanović i Melita Bošnjak iz partnerske organizacije Udruge za podršku žrtvama i svjedocima predstavile su mještanima Borova novi Klub i aktivnosti projekta koje će se provoditi u njegovim prostorijama u Borovu. Voditeljica projekta je naglasila da su aktivnosti u potpunosti besplatne, namijenjene osobama u dobi od 65 i više godina. Provedbom aktivnosti projekta povećat će se socijalna uključenost starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, što će trajno utjecati na povećanje pozitivnog osjećaja brige i skrbi društva o ovim ranjivim skupinama.

  1. lipnja 2021. godine u prostorijama Udruge žena Vukovar održan je drugi sastanak projektnog tima projekta “Nove mogućnosti – bolja socijalna uključenost starijih osoba” (kodni broj: UP.02.2.2.06.0219) kojem su nazočile predstavnice nositelja projekta iz Udruge žena Vukovar te predstavnici partnerske organizacije iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i novozaposlena osoba, voditeljica Kluba osoba treće dobi u općini Borovo.


U prostorijama Udruge žena Vukovar u utorak, 29. lipnja 2021. godine, voditeljica Referentnog centra Vukovar sudjelovala je na promociji projekta “Nove mogućnosti – bolja socijalna uključenost starijih osoba”, koja se provodila s ciljem informiranja starijih sugrađana o nadolazećim aktivnostima koje će se provoditi u okviru ovog projekta.


Izvršni direktor i voditeljica Referentnog centra Vukovar održali su  edukaciju ,,Menadžment volontera“  i sudjelovali su na predavanju o „Komunikaciji u radu sa starijim osobama”.

 

20. listopada 2021. godine voditeljica Referentnog centra Vukovar održala je predavanje na temu oporuka i nasljeđivanja u Udruzi žena Vukovar.