NOVE MOGUĆNOSTI - BOLJA SOCIJALNA UKLJUČENOST STARIJIH OSOBA

Udruga žena Vukovar s partnerima Općinom Borovom i Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima provodi projekt ,, Nove mogućnosti – bolja socijalna uključenost starijih osoba”. Projekt je započeo 03. studenog 2020. godine i trajati će do 03. studenog 2022. godine. Izvršni direktor Udruge i voditeljica Referentnog centra Vukovar su na projektu od 01. veljače 2021. godine. Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

02. prosinca izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i voditeljica Referentnog centra Vukovar sudjelovali su na prvom partnerskom sastanku projektnog tima

Udruga žena Vukovar poziva osobe starije od 65 godina i osobe u nepovoljnom položaju s područja grada Vukovara i općine Borovo da se prijave za uslugu prijevoza do socijalnih, zdravstvenih i drugih ustanova te na aktivnosti projekta „Nove mogućnosti-bolja socijalna uključenost starijih osoba“.

Prijevoz se može rezervirati dva dana ranije na broj telefona: 095/ 711 25 88 radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.