Siguran izlaz

O udruzi

Od vizije do djelatnosti

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je osnovana 2006.godine u Vukovaru. Osnovana je sa željom da se promijeni stanje u kojem su žrtve i svjedoci prepušteni sami sebi prilikom dolaska na sud, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć.  Cilj osnivanja i djelovanje Udruge usmjereno je na ostvarivanje prava i poboljšanje društvenog položaja i statusa žrtava i svjedoka kroz pružanje podrške usmjerene na smanjenje traume i nelagode kod svjedočenja te kroz zagovaranje za razvoj i unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu prava žrtava i svjedoka te za bolju primjenu postojećih zakona u RH.

Udruga djeluje kroz Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja, Referentne centre Vukovar i Osijek, Ured Varaždin i Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja Varaždin.

Udruga je tijekom godina intenzivno radila na poboljšanju sustava podrške te je svojim postignućima uvelike pridonijela na razvoju politika, programa te direktno sudjelovala, kao članica Povjerenstva, u izradi Nacionalne strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH za razdoblje od 2016. do 2020. Udruga danas ima zamjenskog člana u Odboru za novčane naknade žrtvama kaznenih djela. Udruga danas djeluje kroz Referentne centre u Vukovaru i Osijeku, te Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja u Zagrebu te ured u Varaždinu kroz “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”. U okviru projekta „Pružimo ruku podrške za žrtve nasilja u obitelji“ financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, otvorili smo, od prosinca Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji, u VARAŽDINU.

Vizija

“Sveobuhvatan sustav podrške dostupan svim žrtvama i svjedocima teških kaznenih djela i drugih oblika nasilja u Republici Hrvatskoj.”

 

Misija

„Ublažiti posljedice traume i nelagode te doprinijeti poboljšanju pravnog, ekonomskog i društvenog položaja žrtava i svjedoka te drugih ranjivih skupina.“

 

Vrijednosti

Jednakost
“Jednak pristup i podrška svim žrtvama i svjedocima bez obzira na dob, rasu, boju kože, jezik, vjeru, spol, spolnu orijentaciju, rod i rodno izražavanje, političko i drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, naobrazbu, društveni položaj, bračno stanje, obiteljske obveze, tjelesne ili duševne poteškoće ili oboljenja te druge osobne karakteristike.”

Jednakopravnost
“Informirati svjedoke i žrtve o njihovim pravima te u suradnji s nadležnim tijelima omogućiti njihovo prakticiranje.”

Ljudska prava, ustavna prava i prava u sudskom postupku
”Poštivanje svih ljudski prava, ustavnih prava i sloboda građana Republike Hrvatske te informiranje o pravima žrtva i svjedoka u sudskim postupcima.”

Nenasilje
”Uvažavajući integritet i dostojanstvo svake osobe odričemo se bilo kakvog oblika nasilja te svojim aktivnostima promoviramo kulturu nenasilja.”

Solidarnost i razumijevanje
”Solidarnost sa žrtvama i svjedocima razumijevajući emocionalno stanje i stresne okolnosti u kojima se nalaze pružajući oblik podrške koji odgovara individualnim potrebama svjedoka i/ili žrtve.”

Promicanje volonterstva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
Promoviranje volonterstva i kulture volontiranja na svim razinama na području Republike Hrvatske. Promicanje volonterstva u državnim institucijama.

 

Ciljevi

 • Sveobuhvatna podrška žrtvama i svjedocima
 • Pružanje besplatne pravne pomoći
 • Pružanje psihosocijalnih usluga
 • Promoviranje prava žrtava i svjedoka te ukazivanje na njihove potrebe i probleme
 • Zalaganje za poboljšanje pravnog i socijalnog položaja žrtava i svjedoka
 • Praćenje i istraživanje trendova u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji kao osnova za zagovaranje daljnjeg razvoja sustava podrške u Republici Hrvatskoj

 

Svrha

Svrha Udruge je poboljšanje položaja žrtava i svjedoka te unaprjeđenje postojećeg sustava podrške žrtvama i svjedocima. Pružanje emocionalne i praktične podrške žrtvama i svjedocima, tijekom i nakon završenog sudskog postupka te neovisno da li je štetno djelo prijavljeno.

Djelokrug

 • Pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima
 • Pružanje neposredne/posredne pomoći i podrške žrtvama i svjedocima
 • Pružanje besplatne pravne pomoći i psihosocijalnih usluga
 • Zalaganje za poboljšanje pravnog i socijalnog položaja žrtava i svjedoka u društvu
 • Rad s mladima žrtvama nasilja
 • Rad sa žrtvama obiteljskog nasilja
 • Rad s azilantima, strancima pod supsidijarnom zaštitom i njihovim obiteljima
 • Rad s maloljetnicima
 • Rad sa starim i nemoćnim osobama
 • Rad s beskućnicima
 • Održavanje edukacija na polju društveno-humanističkog karaktera te provedbe i analize istraživanja
 • Educiranje javnosti o potrebama žrtava i svjedoka
 • Rad s mladima u svrhu unapređenja sustava podrške žrtvama i svjedocima
 • Rad s volonterima u svrhu izravne podrške žrtvama i svjedocima
 • Obuka volontera/ki i članova/ica Udruge za kvalitetnije pružanje podrške
 • Organiziranje seminara, predavanja i drugih stručnih skupova
 • Osnivanje novih podružnica Udruge
 • Suradnja sa stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu koje djeluju na ostvarivanju sličnih ciljeva i zadataka, a posebno s državnim tijelima, javnim ustanovama, nevladinim udrugama i slično, a radi uspješnog obavljanja poslova i ostvarivanja ciljeva zbog kojih je Udruga osnovana.
Skip to content