Siguran izlaz

Održali smo interni sastanak osoba angažiranih na projektu “RE(aktivacija) starijih osoba” na kojemu su nazočile Marijana Skoko kao voditeljica projekta i Melita Bošnjak kao suradnica na projektu, volonterka na projektu i administratorica Udruge Nina Vasiljević te izvršni direktor Udruge Miren Špek. Sastanak je održan u Vukovaru na kojemu su utvrđene aktivnosti za III. godinu provedbe projekta “RE(aktivacija) starijih osoba”, financirano sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.


Skip to content