“PEPI – Prevencija, Edukacija, Podrška i Informiranje

 

“PEPI – Prevencija, Edukacija, Podrška i Informiranje – osoba starije životne dobi o potrošačkim ugovorima te ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina u gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji.”

Cilj je kvalitetno informirati osobe starije živote dobi s područja grada Varaždina o samim pojmovima potrošačkih ugovora, s naglaskom na ugovore izvan poslovnih prostorija i ugovore sklopljene na daljinu, te ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, načinu njihova sklapanja, obavezama stranaka ugovora, pravnim posljedicama i mogućnostima raskida ugovora. Svrha je smanjiti neželjene posljedice takvih ugovora na financijsko, stambeno, socijalno i zdravstveno stanje osoba starije životne dobi s područja grada Varaždina zbog mogućih prijevara ili neispunjavanja ugovornih obveza druge strane u ugovoru kao i prevencija i suzbijanje zloporabe povjerenja starijih osoba za dobivanje protupravne imovinske koristi. Putem projekta radimo na osnaživanju osoba starije životne dobi u traženju svojih prava iz ugovora i materijalnog zakonodavstva. Projekt osim što će imati značaj na educiranost i mogućnosti podrške starijim osobama, ali i javnopravnim tijelima koji rade sa starijim osobama, a rezultati će biti od koristi i Gradu Varaždinu za svoje buduće djelovanje, strategije i javne politike.

OPĆI CILJ projekta je doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti te osiguranju zaštite prava starijih osoba kroz kvalitetno informiranje i savjetovanje te educiranje i podršku sa svrhom sprječavanja zlouporabe ugovora o doživotnom /dosmrtnom uzdržavanju te potrošačkim ugovorima i ugovorima na daljinu.

30. travnja potpisali smo Ugovor o donaciji financijskih sredstava s Gradom Varaždinom u iznosu od 5.000,00 kuna za provođenje projekta “P.E.P.I – Prevencija, Edukacija, Podrška i Informiranje osoba starije životne dobi o potrošačkim ugovorima, te ugovorima o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju usmjerenog smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti”. Naglasak projekta bit će na prevenciju nasilja nad starijima, potencijalnim žrtvama kaznenih djela ali i rad (pružanje pravne i psihološke pomoći) sa žrtvama kaznenih djela na području Varaždina. Prvi je ovo lokalni projekt, financiran sredstvima lokalne uprave koji će tijekom 2019. godine provoditi ured Varaždin.

Tijekom svibnja potpisali smo Ugovor o donaciji financijskih sredstava s Varaždinskom županijom u iznosu od 3.000,00 kuna za provođenje projekta “P.E.P.I – Prevencija, Edukacija, Podrška i Informiranje osoba starije životne dobi o potrošačkim ugovorima, te ugovorima o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju usmjerenoga k smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti”. Naglasak projekta bit će na prevenciju nasilja nad starijima, potencijalnim žrtvama kaznenih djela ali i rad (pružanje pravne i psihološke pomoći) sa žrtvama kaznenih djela na području Varaždinske županije.

Tijekom prosinca 2019. godine, zahvaljujući sredstvima Grada Varaždin, Varaždinske županije, Grada Osijeka, Vukovarsko-srijemske županije tiskali smo Brošuru “PEPI – Prevencija, Edukacija, Podrška i Informiranje – osoba starije životne dobi o potrošačkim ugovorima te ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.