24. kolovoza 2016.

PLATFORME I SURADNJE

širenje2

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima od svog osnutka (2006. godine) surađuje s predstavnicima državnih tijela i institucija. Surađujemo s institucijama pravosuđa: Ministarstvo pravosuđa RH, sudovi svih razina, te Odjelima za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskim sudovima. Aktivnu suradnju imamo i s policijskim upravama te državnim odvjetništvima. Posebno bi istaknuli djelovanje članice Udruge u Nacionalnom povjerenstvu za izradu i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima te sudjelovanje u izradi prijedloga Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu.

Kroz program Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja surađujemo također s institucijama pravosuđa: Ministarstvo pravosuđa, Državno odvjetništvo RH, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policija, sudovi, Odjeli za organiziranje i pružanje podrške žrtvama i svjedocima, pravobraniteljstva, socijalne ustanove i organizacije. Također srodne organizacije civilnog ruštva s područja grada Zagreba.

Kroz program Referentni centri za pružanje neposredne podrške kaznenih djela i prekršaja surađujemo s pravosudnim tijelima i ustanovama na lokalnoj i regionalnoj razini tj. sa sudovima, centrima za socijalnu skrb, policijom, državnim odvjetništvom primarno na području Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije.

Sektorsku suradnju ostvarujemo kroz formalne i neformalne oblike umrežavanja.

Kako Udruga postoji od 2006. godine, kroz dugi niz godine djelovanja razvili smo redovitu komunikaciju s organizacijama civilnog društva koja se bave podrškom pojedenih skupina građana (npr. obiteljsko nasilje, seksualno nasilje). Udruga od svojih osnutaka surađuje s Centrom za mir, ne-nasilje i ljudska prava iz Osijeka, Documentom iz Zagreba, Ženskom sobom, Bijelim Prstenom iz Vinkovaca, Bijeli krug iz Splita, Centrom za mirovne studije i Hrabrim telefonom, Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”….

Prilikom izgradnje Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja s besplatnim brojem telefona 116 006 Udruga je posvetila pažnju te detaljno istražila i razradila bazu podataka koja sadrži kontakte svih organizacija civilnog društva s područja RH koji mogu više mogu više pomoći u konkretnom korisniku koji kontaktira besplatan 116 006 broj. Kroz Nacionalni pozivni centar posebno bi istaknuli suradnju s organizacijama civilnog društva koje se bave besplatnom pravnom pomoći od toga bi izdvojili Pravnu kliniku sveučilišta u Zagrebu. Udruga je Pravnom klinikom surađivala i na EIDHR projektu „Capacity Building of Support System for Victim and Witnesses of Crime“. Također ističemo i suradnju s organizacijama civilnog društva koje su u RH uspostavile besplatne 116 brojeve telefona. Hrabri telefon (116 111) i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu (116 000).

Kroz program Referentni centri za pružanje neposredne podrške kaznenih djela i prekršaja surađujemo s pravosudnim tijelima i ustanovama na lokalnoj i regionalnoj razini kao što su: sudovi, Ured za podršku svjedocima i žrtvama, državno odvjetništvo, pučki pravobranitelj, pravobranitelj za djecu, centri za socijalnu skrb, uredi državne uprave, policija, predstavnici općina, gradonačelnici primarno na području Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije. Kroz Referentne centre u Osijeku i Vukovaru surađujemo s organizacijama koje se bave istim pitanjima kroz partnerske projekte, suradnju u planiranju ili realizaciji akcija od zajedničkog interesa.

U ovom području ističemo suradnju s organizacijom Europski dom Vukovar, Centrom za mir nenasilje i ljudska prava Osijek, Udruga žena Vukovar, Iskrice, Udruga Babe, Golubica, PRONI Centar za socijalno područavanje Vukovar i Osijek, Info.centar za mlade, Mirovna grupa Dunav, Društvo multiple skleroze, Bosino, B.a.b.e, Volonterski centar Županja.

U srpnju 2016. godine Udruga je postala i članicom Koalicije za REKOM – Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriju nekadašnje SFRJ od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 2001. godine


Program „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program se provodi u trajanju od tri godine, odnosno od 01.01.2018. do 31.12.2020. UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA ima područje provedbe u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji.
Za potrebe ovog programa Udruga je otvorila ured u Varaždinu – voditeljica ureda Barbara Oreški, mag.iur..

Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva:
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima;
Centar za građanske inicijative Poreč;
Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN;
DEŠA – Dubrovnik;
Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava;
Informativno pravni centar;
Ženska grupa Karlovac KORAK;
S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja;
SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje;
Udruga ZvoniMir.

Ciljevi programa su podići razinu znanja, vještina i kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela; pružati pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga; raditi na senzibilizaciji i informiranju javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj.

Svrha programa je omogućiti pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima u 13 županija u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima odnosno u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji, Brodsko – posavskoj, Dubrovačko – neretvanskoj, Istarskoj, Karlovačkoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj, Šibensko-kninskoj, Virovitičko-podravskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji.

logovse

Udruga je član europske mreže “Victim Support Europe” putem koje ostvaruje suradnju s drugim organizacija koje provode slične ili iste aktivnosti na području cijele EU.
VICTIM SUPPORT EUROPE

Victim Support Europe (VSE) je vodeća europska krovna organizacija koja zagovara u ime svih žrtava zločina, bez obzira što je zločin, bez obzira tko je žrtva. VSE predstavlja 43 nacionalne organizacije članice, pružajući podršku i informacijske usluge na više od 2 milijuna žrtava kriminala svake godine u 26 zemalja. Osnovani 1990., VSE je radio više od 25 godina u Europi i svijetu, gdje sve žrtve imaju prava i pravo na usluge neovisno je su li prijavili zločin ili ne.

VSE promiče uspostavu i razvoj prava i usluga žrtvama u cijeloj Europi. Organizacija ima za cilj osigurati da svaka žrtva u Europi ima pristup informacijama i uslugama podrške i nakon zločina, bez obzira na to gdje žrtva živi, ​​gdje se zločin dogodio. VSE također radi kako bi se osiguralo da se žrtve poštuju, imaju pristup snažnim pravima te su u mogućnosti da se njihov glas čuje kroz cijeli kazneni postupak.