Podrška i besplatna pravna pomoć socijalno osjetljivim skupinama

„Podrška i besplatna pravna pomoć socijalno osjetljivim skupinama na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije“

Podrška i besplatna pravna pomoć socijalno osjetljivim skupinama na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije je program Udruge za podršku žrtvama i svjedocima koji kroz ured smješten u Osijeku pruža usluge građanima u smislu podrške (emocionalne, pravne, praktične, psihosocijalne), sukladno članku 43. stavku 2. Zakona o kaznenom postupku NN 17/2017 ili/i besplatnu pravnu pomoć sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (NN broj 143/13)), ali prema tome i drugim ciljanim skupinama, starijim osobama, invalidima, socijalno isključenima i siromašnima, beskućnicima…. Pružanje podrške i besplatne pravne pomoći osobama koje su u potrebi, a koje ne raspolažu dovoljnim znanjem niti imaju financijskih sredstava kako bi angažirali stručnu osobu koja bi im rješavala pravnu problematiku s kojom se socijalno osjetljive osobe susreću.

Aktivnosti će se provoditi u uredu Referentnog Centra Osijek, na adresi Hrvatske Republike 43/II, a po potrebi i na terenu. Voditeljica programa, zajedno sa volonterima, radit će kontinuirano na informiranju građana o mogućnostima koje Udruga nudi kroz javne akcije dijeljenjem letaka te organiziranjem javnih događaja. Kroz volonterski program regrutirat ćemo i educirati desetak osoba te raditi na promoviranju rada Udruge putem redovnih objava na našim društvenim mrežama, webu, portalima i newsletterima kao i putem medijskih istupa.

TEL: +385 31 779 419

OPĆI CILJ

Povećati razinu informiranosti i pravne sigurnosti u odnosu na socijalno isključene građane kako bi radili na prevenciji daljnjega siromaštva i socijalne isključenosti socijalno isključenih osoba.

SPECIFIČNI CILJ PROGRAMA JE:


– Pružanje informativne, emocionalne, psihosocijalne, tehničke i praktične i pravne podrške osjetljivim društvenim skupinama kao što su žrtve teških kaznenih djela, žene žrtva nasilja u obitelji, stari i nemoćni, pripadnici nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, civilne žrtve rata te ostale socijalno isključene osobe s područja Osijeka i Osječko-baranjske županije;
– Razvoj volonterizma kod mladih u Osijeku te razvoj svijesti o potrebi pomaganja sugrađanima na druge načine i to u vlastitim lokalnim zajednicama, te pomoć volonterima stručnih studija u praksi.
– Uspostava i nastavak suradnje s javnopravnim tijelima, institucijama, odvjetnicima i javnim bilježnicima te organizacijama civilnog društva za podršku marginaliziranim skupinama u zajednici i zajednički rad na kvalitetnijoj uvijek dostupnoj i besplatnoj podršci žrtvama i svjedocima u Osijeku.
– Prevencija nasilja nad starijima i informiranje starijih o pravima socijalne skrbi u Osijeku i OBŽ-u kroz radionice i javne događaje.