Siguran izlaz

Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške

Značajan doprinos u sustavu podrške žrtvama i svjedocima Udruga je ostvarila tijekom 2016. godine projektom „Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške“. Projekt je financiran od strane fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EGP/NF), kojeg u Hrvatskoj provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Aktivnosti na projektu usmjerene su na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Dubrovačko neretvanskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Istarskoj županiji i Varaždinskoj županiji. Uvođenjem sustava sveobuhvatne podrške u navedene županije OCD-i dodatno izgrađuju svoje kapacitete uvođenjem nove usluge za građane u potrebi, povećavaju broj postojećih volontera, doprinose osnaživanju ranjivih skupina u društvu te povećavaju svoju prepoznatljivost i vidljivost u zajednici u kojoj djeluju. Početkom provedbe projekta Udruga za podršku žrtvama i svjedocima osigurala je suradnju s ovim organizacijama:

NAZIV ORGANIZACIJE – PODRUČJE

  • Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ – Požeško-slavonska županija
  • Humanitarna i mirotvorna organizacija DEŠA-Dubrovnik – Dubrovačko neretvanske županije
  • Homo-udruga za zaštitu ljudskih prava – Istarska županija
  • Klub žena Varaždin – Varaždinska županija

 

Udruga je tijekom srpnja 2016. završila s provođenjem navedenog projekta, a rezultati su pokazali da smo utjecali na uvođenje sustava sveobuhvatne podrške žrtvama kaznenih djela u 4 OCD-a s područja Dubrovačko-neretvanske, Požeško-slavonske, Istarske i Varaždinske županije gdje nije postojao nikakav oblik podrške, te su žrtve bile prepuštene same sebi. Za vrijeme i po završetku projekta 34 volontera i 4 koordinatora volontera iz 4 OCD-a svakodnevno su pružali građanima koji se nađu u ulozi žrtve emocionalnu podršku, informacije o njihovim zakonskim pravima, te upućivali na relevantne institucije koje mogu pomoći u konkretnom slučaju.

 

Uvođenjem sustava sveobuhvatne podrške u navedenim županijama OCD-i su dodatno izgradili svoje kapacitete uvođenjem nove usluge za građane koji se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka, povećali broj postojećih volontera, te doprinijeli osnaživanju ranjivih skupina u društvu. Kroz 4 edukacije relevantnih dionika koji se u svom radu svakodnevno susreću sa žrtvama potpomogli smo institucionalnom osnaživanju sustava sveobuhvatne podrške. Medijskim kampanjama i drugim aktivnostima povećana je prepoznatljivost i vidljivost Udruge i OCD-a u zajednici u kojoj djeluju.

 

Udruga je s volonterima i koordinatorima provela dvodnevne specijalizirane edukacije i radionice. Po završetku edukacije volonteri OCD-a su svakodnevno građanima u potrebi, koji se nađu u ulozi žrtve, pružali emocionalnu podršku, informacije o njihovim zakonskim pravima, te upućivali na relevantne institucije koje mogu pomoći u konkretnom slučaju.

 

Udruga je educirala 78 državnih i javnih službenika koji se u svom svakodnevnom radu susreću sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja (policija, centar za socijalnu skrb, državno odvjetništvo i dr.). Fokus edukacija bio je na načinima komunikacije sa žrtvama, funkcioniranju sustava podrške, sprječavanju sekundarne viktimizacije, a navedene sudionike obavijestili smo o uvođenju nove usluge za građane u OCD-e koji dolaze s područja njihove županije.

 

Pomoću 5 konferencija za novinare i 107 emitiranja postojećeg radio jingla Udruge pozvali smo sve građane koji se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka kaznenih djela i prekršaja da nam se obrate s povjerenjem, te se informiraju o svojim zakonskim pravima i prime prijeko potrebne informacije o načinu na koji mogu ostvariti svoja prava, zatražiti pomoć, te kome se obratiti.

 

U sklopu projekta održana je selekcija volontera koji će pružati podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja na području Istarske i Varaždinske županije. U suradnji s Klubom žena Varaždin na temelju zaprimljene dokumentacije članovi komisije donijeli su odluku o izboru 10 volontera koji će pružati podršku žrtvama i svjedocima s područja Varaždinske županije. Također, selekcija volontera za pružanje podrške tijekom ožujka 2016. godine održana je i u Istarskoj županiji. Donesena je odluka o 12 volontera koji će pružati podršku u Homo-Udruga za zaštitu ljudskih prava. Po završetku dvodnevne edukacije/radionice za stjecanje znanja i vještina nužnih za pružanje podrške volonteri će građanima pružati emocionalnu podršku, upućivati ih na relevantne institucije i organizacije civilnog društva, informirati o pravima žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja te načinu na koji mogu ostvariti svoja prava.

 

Povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima 26. veljače 2016. godine održala je okrugli stol na temu „Razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Republici Hrvatskoj“. Cilj okruglog stola bio je prikazati dosadašnja postignuća i poduzete mjere na područjima promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja. Na okruglom stolu izlagali su predstavnici organizacija civilnog društva koji se u svom radu svakodnevno susreću s žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja, te predstavnica Ministarstva pravosuđa iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima. Svrha okruglog stola je da se, osim izlagača, susretne što veći broj praktičara koji u svom radu dolaze u direktan kontakt sa žrtvama uključujući i predstavnike organizacija civilnog društva. Okrugli stol je održan u sklopu aktivnosti na projektu „Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške“ kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u okviru Fondova EGP-a i Kraljevine Norveške.

U ožujku održana je specijalizirana edukacija „Pravni, psihološki i praktični aspekti pružanja podrške“ za Klub žena Varaždin, za rad s žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja s područja Varaždinske županije te, također u ožujku održana je i edukacija državnim i javnim službenicima s područja Varaždinske županije na temu „Iskustva u radu s žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Varaždinskoj županiji“ s ciljem informiranja o dosadašnjim postignućima Udruge i poduzetim mjerama na području promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja, te razmjene iskustva u pružanju psihosocijalne usluge i sveobuhvatne podrške.

 

21./22. travnja održana je specijalizirana edukacija: „Pravni, psihološki i praktični aspekti pružanja podrške“ čija je svrha obučiti i osnažiti volontere Homo-Udruge za zaštitu ljudskih prava za rad s žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja s područja Istarske županije, te također edukaciju državnim i javnim službenicima s područja Istarske županije, na temu „Iskustva u radu s žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Istarske županiji“, s ciljem informiranja o dosadašnjim postignućima Udruge i poduzetim mjerama na području promicanja prava žrtvi.

 

U svibnja 2016. godine, održan je sastanak s volonterima, koordinatorom i zamjenikom koordinatora volontera iz Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ s ciljem evaluacije zadovoljstva volontera i koordinatora volontera odazivom građana i pružanjem sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja, te strateškog planiranja budućnosti sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja s područja Požeško-slavonske županije te isti mjesec i sastanak s volonterima, koordinatorom i zamjenikom koordinatora volontera iz Regionalnog centra za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva DEŠA-Dubrovnik.

 

Na obilježavanju godišnjice Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, u srpnju 2016. godine, održanog u prostorima Ministarstva pravosuđa RH, voditeljica projekta „Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje podrške“, predstavila je ukupne rezultate i postignuća na navedenom projektu.

Skip to content