Siguran izlaz

Referentni centar za žrtve i svjedoke Vukovar (Vukovarsko-srijemska županija)

Kako Referentni centar djeluje već treću godinu na području grada Vukovara (sama Udruga aktivno djeluje na području Vukovara od 2006. godine), kroz povratne informacije, Udruga je došla do saznanja kako se kod većine njezinih korisnika smanjila nelagoda pri prijavljivanju kaznenih djela i prekršaja. Također, neinformiranost o svojim pravima smanjena je, kao i njihovo nerazumjevanje rada državnih institucija i javnopravnih tijela. Ubrzao se proces ostvarivanja prava kako kvalitetnim pomaganjem korisnicima da ispune pojedine zahtjeve/obrasce, tako i da na vrijeme saznaju točnu informaciju. Korisnici zovu ili dolaze u Referentni centar, a neki se više puta obraćaju za pomoć naviknuti na emocionalnu podršku, zaposlenika, suradnika i volontera.

Kad je riječ o kaznenim djelima građani su se najčešće žalili da su bili žrtve krađa, prijevara, nanošenja teških tjelesnih ozljeda, prijetnji, neisplate plaća i zlostavljanja na poslu, te na povredu uzdržavanja i zloporabu prava djeteta. Kad je riječ o prekršajima, građani koji su nam se obratili žalili su se najviše na obiteljsko nasilje, narušene međususjedske odnose, prometne prekršaje. Prosječan profil stranaka je žena u dobi od 36 do 50 godina, najčešće žrtva krađe ili obiteljskog nasilja. Iako su zakonske odredbe u našoj zemlji ustvari jako dobre, zakoni se ne provode na terenu i zbog toga je i žrtvama i svjedocima potrebna dodatna podrška.

Tako smo tijekom 2016. godine pružili neki od sljedećih oblika podrške svojim građanima i to :
• Pružili primarnu pravnu pomoć za 116 korisnika na području Vukovarsko-srijemske županije
• Pružili emocionalnu te informativnu podršku za 184 korisnika na području Vukovarsko-srijemske županije.

Ujedno je pružanje podrške bila najučestalija aktivnost tijekom 2016. godine. Primarnu pravnu pomoć i sve druge oblike podrške pružali smo svaki radni dan od 9.00 do 14.00 sati. Istaknuli bi činjenicu da uz žrtve i svjedoke, Udruga je kroz navedeni program pružala primarnu pravnu pomoć – pravnu podršku i drugim građanima Vukovarsko-srijemske županije, a koji nisu žrtve ili svjedoci, već građani u potrebi na koje se primjenjuju odredbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. I tijekom 2016. godine Udruga je ovlašteni pružatelj primarne pravne pomoći.

Referentni centar Vukovar je tijekom 2016. godine radio na jačanju svijesti predstavnika i zaposlenika javnopravnih tijela i institucija te organizacija civilnog društva i privatnih tvrtki/obrta i slično u svrhu jačanja sustava podrške žrtvama i svjedocima, širenja informacija putem sastanaka, razmjeni iskustava te kreiranja budućih javnih politika. Tako smo u 2016. godini održali:
• Min. 5 sastanaka s predstavnicima državnih institucija i javnopravnih tijela
• Min. 5 sastanaka s predstavnicima organizacija civilnog društva i privatnih tvrtki/obrta

U travnju smo se sastali s Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Vukovaru, sucem Županijskog suda u Vukovaru, u lipnju i srpnju i kolovozu s predstavnicima i profesorima Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara, Ravnateljicom i socijalnim radnicama Centra za socijalnu skrb – Vukovar, Predstavnicima odjela za prevenciju PU Vukovarsko-srijemske županije, pročelnicom Odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara. U rujnu i listopadu smo telefonskim putem održali tematski razgovor s načelnikom Općine Starih Jankovaca, Trpinje, Borova. U listopadu smo razgovarali i s djelatnicom Ureda državne uprave koja radi na pružanju besplatne pravne pomoći, kako bi ih upoznali o nastavku pružanja primarne pravne pomoći u Udruzi za žrtve i svjedoke i o nastavku suradnje u smislu upućivanja stranaka koji trebaju sekudarnu pravnu pomoć. Svi sastanci su se ticali besplatne pravne pomoći, „uzajamnih korisnika“, učestalih problema s kojima se korisnici susreću, mogućnostima rješavanja, umrežavanja u svrhu bržeg rješavanja, politika financiranja pojedinih aktivnosti, prevencije kriminaliteta, obrazovnog sustava u smislu prakse upravnih pravnika, strukturu korisnika na sudu tijekom podrške, učestalost predmeta na Županijskom sudu, prevencije maloljetničkog kriminaliteta, nadolazećih izmjena Zakona o kaznenom postupku, Direktive EU o minimalnim standardima prava žrtvi i svjedoka, skrbi za starije, skrbi za beskućnike na području grada Vukovara i druga pitanja.

U ožujku, travnju i svibnju sastali smo se s predstavnicima organizacija civilnog društva, na kojima smo dogovarali međusobnu suradnju. Tako smo održali sastanak s predstavnicima organizacija koje rade na području zaštite osoba s invaliditetom, u svrhu promicanja i međusobnog umrežavanja, a u smislu podrške žrtvama i svjedocima – osobama s invaliditetom, Udrugom za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“, te Društvom multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije, u njihovim prostorima. Sastanku je uz izvršnog direkotora Udruge nazočila i stručna suradnica Referetnog centra. Dogovorena je daljnja suradnja na promociji rada obje organizacije i uzajamni projektni partneri na budućim projektima. Tijekom svibnja i lipnja sastali smo se s Udrugom Bijeli Prsten iz Vinkovaca u svrhu nadolazećeg projektnog natječaja Ministarstva pravosuđa za besplatnu pravnu pomoć udrugama ovlaštenim za pružanje primarne pravne pomoći, te također u svezi zajedničkog zalaganja za izmjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Tijekom rujna sastali smo se s predstavnicom Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu podršku iz Vukovara, na kojem smo s predstvnicom te organizacije razgovarali o problemima s kojima se oni susreću u pružanju besplatne pravne pomoći, te smo razmijenili iskustva u radu s Romima, budući da su i neki od naših korisnika pripanici te marginalizirane skupine, a u svezi nadolazećih projektnih natječaja, podrške marginaliziranim skupinama, poput Roma, podrške žrtvama obiteljskog nasilja. U svibnju i studenom smo održali sastanak s Udrugom žena Vukovar u svezi nadolazećih projektnih natječaja i upućivanja korisnika Udruge žena u Referentni centar Vukovar. Udruga žena Vukovar je u studenom započela s realizacijom novog projekta, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku „Zlatna dob“. Budući da su najveći broj korisnika u Udruzi žena osobe starije životne dobi koje se često nađu u situaciji prijevare i raznih oblika pokušaja kaznenih djela i prekršaja, djelatnica Udruge za podršku žrtvama i svjedocima je u prosincu kao vanjski suradnik održala edukaciju u Udruzi žena na temu „Prava starijih osoba“.

U lipnju, te studenom smo održali sastanke s Ravnateljicom privatnog doma za starije i nemoćne osobe „Primum“ i odvjetnicom iz Vukovara u svrhu razmjene iskustava u sustavu pravne pomoći, jačanje kapaciteta predstavnika Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u smislu izvaninstitucionalnih usluga koje se pružaju na području Vukovarsko-srijemske županije i slično.

Referentni centar Vukovar je tijekom 2016. godine proveo regrutaciju, selekciju i edukaciju volontera za rad u Referetnom centru Vukovar i Osijek.
• Održali smo predavanje na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru za min. 40 studenata (smjer Upravni pravnici)
• Objavili poziv za volontere na stranicama HZZ i stranicama Volonterskih centara Vukovar (Proni, Info-centar za mlade) te Volonterskog centra Vukovarsko-sijemske županije i Volonterskog centra Županja
• Održali 16 strukturiranih intervjua u uredu Referentnig centra Vukovar
• Izabrali, educirali 9 volontera za rad u Referetnom centru Vukovar i/ili Osijek

Referentni centar za žrtve i svjedoke, zbog svojih aktivnosti vidimo kao odličan primjer za praksu mnogih studenata s područja grada Vukovara ali i općenito druge strukuture volontera koji žele pomoći i biti od koristi svojoj zajednici. Zbog specifičnosti pravne podrške u 2016. godini smo se fokusirali na studente Veleučilišta u Vukovaru s dodatkom Filozofskog fakulteta u Osijeku, smjer Psihologija a kako bi grupa koja je prošla edukaciju bila multidisciplinarnija i utjecala na kvalitetu same edukacije.

Regrutacija – poziv na volontiranje te selekciju smo imali u lipnju te rujnu 2016. godine, a eduakciju, inače uvjet za volontiranje u Referetnom centru, početkom prosinca 2016. godine. Do tada su izabrani imali priliku volontirati na proslavi desetogodišnjice rada Udruge u Vukovaru, raznim aktivnostima na području grada Vukovara i okolice, te Vinkovaca. Edukaciju za volontere o pravnim i psihološkim aspektima pružanja podrške održali smo 3. prisinca 2016. godine u Vukovaru. Na edukaciji je nazočilo 9 volontera, dok se dvoje ispričalo, no zbog strogosti sustava edukacije i uvjetovanja za mogućnost volontiranja, morali smo otkazati prijave ispričanih volontera. Udruga, naime, održava dva puta godišnje edukacije, kako u Vukovaru, tako i u Osijeku i Zagrebu, stoga su naša pravila stroga, no rezultat su desetogodišnjeg rada s volonterima. Uz prezentacijski dio, volonteri su radili vježbe (individualno i grupno) iz područja prava i pravnog informiranja, poznavanja ustrojstva javnopravnih tijela, institucija i ustanova, kaznenopravnog i prekršajnopravnog sustava, sustava socijalne skrbi i slično, te komunikacijske vježbe. Za potrebe edukacije, Udruga je izradila novi Priručnik za volontere i zaposlenike Referentnih centara Vukovar i Osijek. Volonteri su sklopili Ugovore o volontiranju, te priložili potrebne dokumente (uvjerenje o nekažnjavanju). Isti su tijekom prosinca započeli s procesom volontiranju u pružanju podrške u Referetnim centrima Vukovar i Osijek, a tijekom siječnja 2017. godine slijedi dodatna edukacija za potrebe pružanja podrške. Volonteri dolaze s područja grada Vukovara, Vinkovaca, Županje i Osijeka. Volonteri su do sad u Referentnom centru Vukovar odradili 467 volonterskih sati.

Kako je tijekom 2016. godine Udruga obilježavala svojih 10 godina rada na području Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije održali smo u sklopu Referentnog centra za žrtve i svjedoke jedan javni događaj na temu „Razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji od 2006.- 2016. – 10 godina Udruge za podršku žrtvama i svjedocima“.

Na okruglom stolu su nazočili predstavnici Vukovarsko-srijemske županije, Grada Vukovara, Županijskog suda u Vukovaru, Općinskog suda u Vukovaru, Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, Centra za socijalnu skrb Vukovar i Obiteljskog centra, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Vukovaru, odvjetnica Balog iz Vukovara, Hrvatskog memorijalnog centra Vukovar, gradska zastupnica Grada Vukovara, predstavnica Europskog doma Vukovar, predstavnice Sigurne kuće Vukovar i B.a.B.e Vukovar, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, predstavnica Golubice Vukovar – Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem, te članovi, osnivačice i volonterke Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Ukupno je nazočilo 30-ak sudionika.

Svrha okruglog stola bila je prikazati postignuća Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i poduzete mjere na područjima promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja, te kako je sustav podrške žrtvama i svjedocima potrebno dodatno razvijati, ojačavati. Ukazali smo na nedostatke u pružanju pomoći i podrške žrtvama i/ili svjedocima, iako su u posljednjih deset godina učinjeni znatni pomaci. Sudionici okruglog stola složili su se s sljedećim zaključcima i preporukama:
• nelogičnosti u Zakonu o primjeni besplatne pravne pomoći i o potrebi kvalitetne primjene zakonodavnog okvira
• potreba što hitnijeg implementiranja Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima prava žrtvama i svjedoka u nacionalno zakonodavstvo
• neujednačeno postupanje prema žrtvama i svjedocima
• teritorijalna nerasprostranjenost pojedinih usluga poput pravne ili psihološke podrške
• nedostatak financijskih sredstava za profesionalan i kvalitetan rad organizacija civilnog društva na koje je država prenijela provođenje pojedinih usluga (deinstitucionalizacija)
• nekapacitranost pojedinih ustanova i institucija poput Centara za socijalnu skrb, Obiteljskih centara, Uredi državne uprave
• ukazalo se na nedostatak ili gašenje pojedinih organizacija civilnog društva koje pružaju informativnu, psihosocijalnu ili pravnu podršku žrtvama i svjedocima u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji
• potreba edukacija i informiranja svih dionika koji se u svom svakodnevnom radu susreću sa žrtvama i svjedocima
• potreba jačeg i čvršćeg umrežavanja institucija i organizacija civilnog društva
• zakonodavac žrtve kaznenih djela drži za građane drugogo reda povodom naknada za žrtve kaznenih djela koje su preniske na što ukazuje i da se najčešće ostvaruju sredstva za pogreb.

Udruga je također, kroz svoje konstantne aktivnosti zagovarala za poboljšanje pravnog sustava u Republici Hrvatskoj. Tako smo se kandidirali, te tijekom 2016. godine i postali smo članom Odbora za novčane naknade žrtvama kaznenih djela – Vlade RH, a tijekom rujna i listopada učestalo smo sudjelovali u razmjeni statističkih podataka, iskustava s predstavnicima Hrvatskog pravnog centra, Visoke policijske škole u Zagrebu, Ministarstva unutarnjih poslova RH i Ministarstva pravosuđa RH, dok smo u prosincu započeli s izradom osvrta i kratke analize pružanja pravne pomoći, problema koji se javljaju u sustavu a koji se dostavlja Uredu pučke pravobraniteljice RH s rokom do 20. siječnja 2017. godine.
U 2016. godini podnijeli smo prigovor Povjerenstvu za odabir projekata ovlaštenim pružateljima pravne pomoći Ministarstva pravosuđa RH u smislu nedovoljne teritorijalne rasprostranjenosti te usluge u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

U 2016. tijekom srpnja i kolovoza smo sudjelovali u istraživanju Kuće ljudskih prava u Zagreb u svezi FRA izvještaja (Agencija EU za ljudska prava) u svezi problema i izazova RH u sustavu podrške žrtvama i svjedocima. S jednakom temom i područjem smo sudjelovali u izradi izvještaja s Centrom za mirovne studije za UN Agenciju za ljudska prava. Udruga se dotakla rada Referentnog centra Vukovar – programa Udruge, strukture korisnika, učestalih problema, te preporuke za unapređenje.

Tijekom 2016. godine Referentni centar Vukovar provodio je i medijske istupe u svrhu promocije rada Udruge, samog programa te pobljšanja položaja žrtvi i svjedoka pa smo tako tijekom 2016. godine imali:
• Minimalno 3 objave u županijskim medijima (radio, novine, portali)
• Redovito objavljivali o tijeku projekta u newletteru Udruge, Facebook stranici i web stranici Udruge

Udruga je tijekom 2016. godine imala medijske istupe povodom dana Udruge kao i povodom održavanja okruglog stola u Vukovaru, listopad 2016. godine. Također smo promovirali rad Referentnog centra kroz redovne newslettere Udruge koji se šalju na 1800 adresa pravnih i fizičkih osoba, ustanova, institucija, javnopravnih tijela, donatora i tvrtki. Tijekom 2016. godine objavili smo 8 newslettera i svi su dostupni na web stranici Udruge. Dana 26. listopada na portalu HRV izašao je naš članak s okruglog stola na temu „Razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima u Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji od 2006. do 2016. godine – 10 godina Udruge za podršku žrtvama i svjedocima“, održanog u Hotelu Lav, 21. listopada.2016., 22. srpnja u Vukovarskim novinama je objavljen članak o „Besplatnoj pomoći žrtvama i svjedocima“, izjavili smo sućut povodom terorističkog napada u Istanbulu koje je također objavljeno u Vukovarskim novinama kao i priopćenje za medije povodom 10 godina osnivačke skupštine Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i 10 godina rada Udruge. Tijekom 2016. godine krenuli smo u redizajn webstranice pa nam kompletna izrada završava do veljače 2017. godine. Tijekom 2016. godine imali smo preko 5000 ulaza u web stranicu, a zahvaljujući tvrtki Google – provodimo nenaplativ projekt promoviranja web stranice Udruge. Svakako veliki broj korisnika, donatora, prijatelja nas prati putem FB stranice koja se ažurira svakodnevno.

Tijekom 2016. godine dogodile su se i izvjesne promjene u strukturi Udruge za podršku žrtvama i svjedocima pa je tako do 1. srpnja Referetni centar Vukovar vodila kolegica Kornelija Kondor, dipl. iur. kako bi nakon njezinog odlaska na novo zaposlene, funkciju preuzeo Izvršni direktor Udruge (također pravnik) do 1. prosinca 2016. godine kakda tu funkaciju preuzima Melita Bošnja, dipl.iur.

Napomenimo kako je tijekom 2016. godine Udruga ulagala u izgradnju svojih kapaciteta pa su tako dvije osobe iz Referetng centra obučene za volonterkski management i upravljanje projektnim ciklusom u organizaciji Volonterskog centra Osijek i Vukovar.

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima izrazito je zahvalna što je rad njezinih programa, pa tako i Referentnog centra Vukovar prepoznat nacionalno, međunarodno ali i lokalno. Cijenimo i poštujemo svaki trud Vukovarsko-srijemske županije da nas podupire u daljnjem radu i stoga smo zahvalni na podršci koju su nam pružili tijekom 2016. godine. Sredstva su, sukladno financijskom izvještaju, bila korisno iskorištena.

Skip to content