Siguran izlaz

4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i Podrška za starije i nemoćne

Od prosinca 2016. godine, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima počela je s provedbom novog projekta „4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i Podrška za starije i nemoćne“, financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH, koji za cilj ima pružanje podrške starijima u smislu edukacije i sprječavanja zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju.

Naime, zabilježene su situacije u kojima jedan davatelj sklapa ugovore o dosmrtnom uzdržavanju čak i s više desetina primatelja uzdržavanja, što bi svakako trebao biti razlog za detaljniju provjeru i nadzor, a o čemu smo izvijestili i ured Pučke pravobraniteljice RH kao i pojedine ravnatelje Centara za socijalnu skrb. Smatramo da bi se takva situacija zasigurno izbjegla uvođenjem registra i davatelja dosmrtnog uzdržavanja, ali i ograničavanjem broja ugovora koji jedan davatelj može sklopiti. Kako u Vukovarsko-srijemskoj županiji nema mnogo ovlaštenih pružatelja pravne pomoći, nema konzistentnosti u besplatnom pravnom savjetovanju, odlučili smo prihvatiti izazov i jednu vrstu nadogradnje na način da se prijavimo na ovaj projektni natječaj kako bi kroz implementaciju ovog projekta „4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i Podrška za starije i nemoćne“ krenuli sa konkretnim rješavanjem jednog pravnog problema kojeg je kao prioritet prepoznala i Vlada Republike Hrvatske.

Opći cilj Poziva je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost istih. Predloženim projektnim aktivnostima Udruge za podršku žrtvama i svjedocima (pružanje pravnih informacija, edukacija, pravno savjetovanje) doprinosi se ostvarenju općeg cilja natječaja koji se odnosi na smanjenje stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti na način da će biti educirani o opasnostima potpisivanja ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju kako ne bi ostali bez svoje imovine kao i mogućnostima usluga koji se tiču institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi.

Kroz besplatno pravno savjetovanje i emocionalnu podršku te terensku posjetu otklonit ćemo nemogućnost ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava jer je isto financijski opterećujuće za socijalno isključene osobe. Sudjelovanjem u promotivnim mogućnostima osobe će imati mogućnost da se integriraju u veću priču, ostanu dio suradničkog odnosa, te izgube osjećaj udaljenosti i zaboravljenosti, ali i omogućavanje prava na javnu raspravu.

Najzastupljeniji tip aktivnosti na ovom projektu su usluge usmjerene na informiranje i educiranje starijih i nemoćnih osoba o pravnim posljedicama nasilja u obitelji/nasilja nad starijim osobama i sklapanja ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju te smanjenje stope siromaštva uzrokovanog posljedicama loših pravnih odnosa između davatelja i primatelja dosmrtnog/doživotnog uzdržavanja na području Vukovarsko-srijemske županije i omogućavanje pravne pomoći i savjetovanja starijima i nemoćnima te socijalno isključenima u ruralnim krajevima Vukovarsko-srijemske županije.

Drugi najzastupljeniji tip aktivnosti je medijska promocija i zagovaranje/osvještavanje putem medijske kampanje.

Kroz ovakav oblik podrške približavamo se Europskoj praksi pružanja podrške koja postoji već nekoliko desetljeća, te bi smo ovim projektom utjecali na uspješno ostvarenje pravne zaštite, te pristupu javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima, a kao što nalaže Direktiva 2012/29/EU.

 

A2. A3. REGRUTACIJA I EDUKACIJA VOLONTERA NA PROJEKTU

VELJAČA 2017.Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u potrazi je za volonterima, koje želimo obučiti za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima kaznenih dijela i prekršaja s područja Vukovarsko-srijemske županije ili koji žele raditi na organizaciji i promociji Udruge!

Ukoliko si spreman/na odvojiti dio svog slobodnog vremena, steći nova iskustva, prenijeti svoja iskustva i ideje, naučiti nešto novo, razviti nove vještine, steći samopouzdanje, biti dio šire zajednice, razvijati predivnu ideju podrške našim sugrađanima te naučiti nešto novo o sebi i o drugima TI SI PRAVA OSOBA ZA NAS!

OPIS VOLONTERSKE POZICIJE:
• Informiranje starijih i nemoćnih osoba o pravnim posljedicama potpisivanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
• Javni nastupi i organizacija radionica, info-pultovi, edukacija
• Organizacija javnih događaja
• Promotivne aktivnosti i kreativni rad (audio-vizualni rad, umjetničko izražavanje u kreiranju kampanje protiv nasilja nad starijim osobama, snimanje radionica, izrada plakata, rada na terenu, Karavana 4P, edukacija!)

Volontiranje će se obavljati u prostorijama Udruge za podršku žrtvama i svjedocima u ulici Ljudevita Gaja 12 u Vukovaru (Europski dom Vukovar), a po potrebi i na terenu (Vinkovci, Vukovar, Županja).
Ukoliko si se prepoznao/la te se želiš priključiti našem volonterskom timu ovo su kvalifikacije koje su poželjne:
• punoljetnost
• završeno srednjoškolsko obrazovanje
• razvijeni međuljudski odnosi i komunikacijske vještine
• odgovornost i ozbiljnost
• interes za rad s osobama svih životnih dobi i statusa

Volonteri će po završetku projekta dobiti potvrdu s opisom volonterske pozicije, stečenih kompetencija i broj sati, te preporuku Udruge.

Molimo sve zainteresirane da nam se jave na :
E-mail: rfc.vukovar@gmail.com
Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite na rfc.vukovar@gmail.com ili 032/639-333

4. ožujka u Referentnom centru Vukovar održali smo edukaciju za volontere iz Vukovara, Vinkovaca, Županje, Osijeka o pravima žrtve kroz Zakon o kaznenom postupku, o radu i ulozi institucija u odnosu na žrtve, o nasilju u obitelji te nad starijima kao i ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, oblici zlouporabe. Edukacija je jačanje kapaciteta volontera Referentnog centra Vukovar i Osijek za pružanje podrške korisnicima starije životne dobi ali i kod popunjavanja obrazaca za novčane naknade žrtvama kaznenih djela.

RUJAN 2017. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u potrazi je za volonterima, koje želimo obučiti za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima kaznenih dijela i prekršaja s područja Vukovarsko-srijemske županije ili koji žele raditi na organizaciji i promociji Udruge!

27. i 28. listopada, u Osijeku smo održali dvodnevnu edukaciju novih volontera Udruge za podršku žrtvama i svjedocima/Referentni centar Vukovar i Osijek (program Udruge). Volontere smo prvi dan (u prostoru Info-centra za mlade Osijek) upoznali s pravnim i praktičnim aspektom pružanja podrške (od pojmova do kaznene prijave i kaznenog postupka, uloge pojedinih institucija i ustanova, Protokola o postupanju, učestalim kaznenim i prekršajnim djelima s kojima se susrećemo, s ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, te sudskim monitoringom). Drugi dan (u prostoru Volonterskog centra Osijek) volontere smo upoznali s volonterstvom (Zakonom o volontiranju, pravima i obvezama, potvrdi o stečenim kompetencijama i kodeksom ponašanja volontera) te s komunikacijskim vještinama – (psihološkim i emocionalnom podrškom žrtvama i svjedocima). Svima volonterima se zahvaljujemo na proaktivnosti i propitivanju za vrijeme obuke te se nadamo ugodnoj i obostranoj suradnji!

FOTOGRAFIJE MOŽETE POGLEDATI NA NAŠOJ FACEBOOK STRANICI OVDJE…..

 

A9. SASTANCI S INSTITUCIJAMA I JAVNOPRAVNIM TIJELIMA I UDRUGAMA – KOORDINACIJA

13. ožujka 2017. godine, u prostorijama Europskog doma Vukovar, održali smo sastanke:
• s Zvonimirom Roguljom Ravnateljem Centra za socijalnu skrb Vukovar
• s Tomislavom Ćorićem i gospođom Dankom Miodragović iz Ureda državne uprave Vukovarsko-srijemske.

Teme sastanka su bile:
1. Upoznavanje s uslugama i projektima Udruge za podršku žrtvama i svjedocima,
2. Dosadašnja suradnja s Centrom za socijalnu skrb Vukovar i Uredom državne uprave,
3. Izazovi i poteškoće u radu Centra za socijalnu skrb Vukovar i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima,
4. Nastavak suradnje s Centrom za socijalnu skrb i Uredom državne uprave.

Ostale sastanke održali smo :
24.5. – POLICIJSKA POSTAJA VRBANJA, OPĆINA VRBANJA, ŠTITAR I OPĆINA BABINA GREDA
24.5. – GRAD ŽUPANJA, POLICIJSKA POSTAJA ŽUPANJA
24.5. – URED DRŽAVNE UPRAVE ŽUPANJA
29.5. – OPĆINA CERNA, BOŠNJACI
30.5. – GRAD VINKOVCI, URED DRŽAVNE UPRAVE U VINKOVCIMA, POLICIJA VINKOVCI,
30.5. – PREKRŠAJNI SUD U VINKOVCIMA, OPĆINSKI SUD U VINKOVCIMA
31.5. – GRAD OTOK, POLICIJSKA POSTAJA OTOK, OPĆINA BOGDANOVCI,
31.5. – CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB U VINKOVCIMA, CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ VINKOVCI
5.6. – POLICIJSKA STANICA VUKOVAR, OPĆINA TOVARNIK
6.6. – OPĆINA BOROVO, TOMPOJEVCI

 

A4. DIZAJNI TISAK LETKA

Krajem ožujka te ponovno krajem listopada 2017. godine tiskali smo letak o sprječavanju zlouporabe o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju. Letke možete preuzeti na našim stranicama ili upitom na rfc.vukovar@gmail.com ili 032/639-333 ćemo vam iste i dostaviti. LETAK MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

A5. KARAVANA “4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i Podrška za starije i nemoćne“

24.-31. svibnja krenuli smo s provedbom četiri od šest etapa Vukovarsko-srijemske Karavane “4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i Podrška za starije i nemoćne“. 24. smo krenuli od Štitara, prema Babinoj Gredi, Vrbanji, Bošnjacima i Cerni. 29. i 30. svibnja nastavili smo s Županjom, Bošnjacima i Cernom, a 30. svibnja Vinkovcima.31. svibnja posjetili smo Otok, Bogdanovce, Vinkovce, Ivankovo i Stare/Nove Mikanovce.

Usmjerili smo se na informiranje i educiranje predstavnika općina/gradskih upravnih odjela za socijalnu skrb i zdravstvo, policije, zdravstva, socijalne skrbi, Općinskog/Prekršajnog suda, ali i onih najvažnijih – starijih i nemoćnih osoba o pravnim posljedicama nasilja u obitelji/nasilja nad starijim osobama i sklapanja ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju. poznali smo ih s pravima koje imaju žrtve, poput novčane nakande, pravo na besplatnu pravnu pomoć, podršku na sudu, s individualnom procjenom žrtvi, (ne)implementacijom Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima prava žrtve….

Zahvalni smo na suradnji lokalne zajednice, razmjeni iskustava i susretljivošću lokalnih predstavnika institucija i ustanova.

5. i 6. lipnja nastavili smo s provedbom pete i šeste etape Vukovarsko-srijemske Karavane “4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i Podrška za starije i nemoćne“ te time ujedno i završili s ovom fazom projekta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Posjetili smo Tovarnik, Stare Jankovce, Petrovce, Tompojevce, Trpinju, Bobotu i Borovo Selo. Saslušali smo i informirali predstavnike općina i mještana o pravnim posljedicama sklapanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju te o pojavnosti nasilja u obitelji i nasilja nad starijim osobama.

SVE FOTOGRAFIJE MOŽETE PREUZETI NA NAŠEM FACEBOOK STRANICI, ILI POGLEDAJTE NAŠ NEWSLETTER ZA LIPANJ I SRPANJ ILI NAM SE OBRATITE PUTEM MAILA.

 

A6. – RADIONICE “4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i Podrška za starije i nemoćne“

24. srpnja u Vukovaru

U Udruzi žena Vukovar održali smo radionicu „4P – PRAVO I PREVENCIJA – PREVENCIJA I PODRŠKA ZA STARIJE I NEMOĆNE„, financiranu sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade. Radionice su primarno namijenjene osobama starije životne dobi. Prva je to od šest radionica koju će Udruga za podršku žrtvama i svjedocima provoditi na području Vukovarsko-srijemske županije. Slijede Županja, Vinkovci, Vrbanja, Otok i Stari Jankovci.
O ugovoru o dosmrtnom i ugovoru o doživotnom uzdržavanju, ugovoru o darovanju te nasilju nad starijim osobama govorila je naša pravnica Melita Bošnjak. O oporuci, o raskidu ugovora, te položaju u sudskom postupku govorila je naša suradnica Jelica Balog, odvjetnica iz Vukovara. O pravima iz sustava socijalne skrbi, izvaninstitucionalnim uslugama govorila je naša suradnica Ivana Buday, diplomirana socijalna radnica iz Vukovara. Sudionice su imale mogućnosti postavljati pitanja u svezi teme a u odnosu na vlastita iskustva. Zahvaljujemo se Udruzi žena Vukovar na gostoprimstvu, te svim sudionicama na aktivnom sudjelovanju!

 

26. srpnja u Županji

U sklopu projekta “4P-Pravo i prevencija – Prevencija i podrška za starije i nemoćne” organizirali smo u Županji, 26. srpnja 2017 u Maloj gradskoj vijećnici drugu radionicu. Na radionici su gđa. Jelica Balog i Melita Bošnjak govorile o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, a Ivana Buday o izvanistitucionalnoj skrbi. Cilj projekta je povećati stopu pravne educiranosti osoba starije životne dobi na temu ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju i posljedično smanjiti mogućnost zlouporabe navedenih ugovora te osvijestiti ih za problem nasilja nad starijima i mogućnostima izvaninstitucionalne skrbi starijih.
Zahvaljujemo se svima koji su se odazvali pozivu !

Neposredno prije održavanje radionice u Županji, stručna suradnica Melita Bošnjak, dipl.iur. dala je kratki intervju za Radio Županja koji se može poslušati na stranici Radia Županja. Melita Bošnjak govorila je o razlici ugovora, nasilju nad starijima te programima Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

FOTOGRAFIJE MOŽETE POGLEDATIOVDJE…

 

19. rujna u Vinkovcima

19. rujna organizirali smo radionicu u gradskoj udruzi umirovljenika Vinkovci. Radionica je održana u sklopu projekta “4P-Pravo i prevencija – Prevencija i podrška za starije i nemoćne”. Odvjetnica Jelica Balog iz Vukovara i Melita Bošnjak govorile o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, a Ivana Buday o izvaninstitucionalnoj skrbi za starije.

FOTOGRAFIJE MOŽETE POGLEDATI OVDJE…

VINKOVAČKA TELEVIZIJA – PRILOG OVDJE….
VTV 19-9-2017

 

27. rujna u Otoku i Starim Jankovcima

27. rujna organizirali smo edukaciju za građane starije životne dobi u Otoku te u Starim Jankovcima (pored Vinkovaca/Vukovara) na temu zlouporabe ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, nasilju nad starijima, nasilju u obitelji. Edukacija je održana u sklopu projekta “4P-Pravo i prevencija – Prevencija i podrška za starije i nemoćne”. Naša pravnica Melita Bošnjak govorila je okupljenima o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, oporuci i ugovorima o darovanju, Miren Špek o nasilju nad starijima, nasilju u obitelji, te položaju i djelokrugu Udruge za podršku žrtvama i svjedocima a pravnica Marijana Skoko dotakla se izvaninstitucionalne skrbi za starije. Poslije edukacije s okupljenima smo se dotakli drugih, po njima, gorućih problema kao što su prijevare starijih prilikom potpisivanja drugih ugovora i manjak socijalnih usluga za starije. Zadnja edukacija slijedi u Vrbanji (pored Županje) 9. listopada 2017. u 10,00 sati! Zahvaljujemo se Gradu Otoku, Ivani Blašković iz Otoka, Općini Stari Jankovci na prostoru!

FOTOGRAFIJE MOŽETE POGLEDATI OVDJE….

 

9. listopada u Vrbanji

9. listopada organizirali smo edukaciju za građane starije životne dobi u Vrbanji (pored Županje) na temu zlouporabe ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, nasilju nad starijima, nasilju u obitelji. Edukacija je održana u sklopu projekta “4P-Pravo i prevencija – Prevencija i podrška za starije i nemoćne”. Edukacija u Županji posljednja je edukacija u sklopu navednog projekta, te nam u studenom slijedi i posljednja aktivnost na projektu, okrugli stol u Vukovaru, na kojem ćemo predstaviti rezultate projekta. Ovom prilikom zahvaljujemo se Općini Vrbanja na prostoru vijećnice i gospođi Purić iz Udruge umirovljenika Vrbanja/Županja.

FOTOGRAFIJE MOŽETE POGLEDATI OVDJE…

 

A7. – OKRUGLI STOL U VUKOVARU “4P – Pravo i Prevencija – Prevencija i Podrška za starije i nemoćne“

OKRUGLI STOL

“Razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima i rezultati projekta – 4P – Pravo i prevencija – prevencija i podrška”
U utorak, 31. listopada 2017. godine u hotelu Lav u Vukovaru, održali smo okrugli stol na temu “Razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima i rezultati projekta – 4P – Pravo i prevencija – prevencija i podrška”.
Javni događaj organizirali smo u sklopu obilježavanja jedanaest godina rada Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i završetka projekta „4P – Pravo i prevencija – prevencija i podrška”, financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.

Na okruglom stolu su nazočili predstavnici pravosuđa poput predstavnika Županijskog suda u Vukovaru, Županijskog državnog odvjetništva iz Vukovara, Prekršajnog suda u Vukovaru i u Vinkovcima, predstavnice Policijske uprava Vukovarsko-srijemske /Odjel za prevenciju, Policijske postaje Županja, Općinskog državnog odvjetništva iz Vukovara, Općine Tompojevci, Cerna i Borovo, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, CZSS Vukovar/obiteljski centar, Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vukovar/Odjel za socijalnu skrb, Grad Vukovar-Vijeće za prevenciju, Gradska vijećnica, Grad Otok-gradska udruga umirovljenika, Općina, Udruga žena Vukovar, B.a.b.e Vukovar, Odvjetnica – Vukovar, vanjska suradnica na projektu Dom za starije „Primim“ Vinkovci, vanjska suradnica na projektu, javni bilježnik iz Vukovara, Društvo Multiple Vukovarsko-srijemske županije, prof. s Veleučilišta Lavoslav Ružička Vukovar, smjer Upravno pravo, volonterke udruge, stručna suradnica – voditeljica Referentnog centra Osijek/Udruga za podršku, te voditelj i asistentica na projektu 4P – Udruga za podršku. Predstavnici Općine Vrbanja i Bogdanovci i Tovarnik su se ispričali zbog unaprijed definiranih obveza. Hotel Lav ustupio je prostor u besplatni najama za vrijeme održavanja okruglog stola.

Svrha okruglog stola bila je prikazati postignuća Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i poduzete mjere na područjima promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja, rezultate projekta – 4P – Pravo i prevencija – prevencija i podrška” te kako je sustav podrške žrtvama potrebno dodatno razvijati, ojačavati. Ukazali smo na izazove i poteškoće s kojima se susreću lokalne institucije, nedostatak informacija kod lokalnih građana i potrebe umreženosti po pitanju nasilja kod starijih i zlouporabe ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju ali i kod oporuke, darovanja i sličnih pravnih poslova. Sudionicima smo znanje o temi, na početku okruglog stola, provjerili kratkim kvizom. Kako je Udruga od kolovoza do prosinca provodila online kratko istraživanje na temu ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju i nasilju nad starijima, većina sudionika je pokazala visok stupanj znanja i informiranosti.

 

Izlagači na temu : „SUSTAV PODRŠKE ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA DANAS?“ su bili:

 • Iz perspektive Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Miren Špek – Izvršni direktor
 • Iz perspektive Ministarstva unutarnjih poslova, Marina Bukal – Odjel za prevenciju Policijske uprave Vukovarsko-srijemske
 • Iz perspektive Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijski sud u Vukovaru, Daniela Čukelj, Županijski sudu u Vukovaru
 • Iz perspektive organizacija civilnog društva, Ivana Sučić, B.a.B.e. Vukovar

 

Izlagači na temu: „REZULTATI PROJEKTA 4P – PRAVO I PREVENCIJA – PREVENCIJA I PODRŠKA” su bili:

 • O projektu 4P, ciljevima, svrsi i aktivnostima, Miren Špek, voditelj projekta
 • Rezultati projekta – Melita Bošnjak, asistentica na projektu
 • Osvrt izvoditeljica na projektu, odvjetnica Jelica Balog i Ivana Buday, diplomirana socijalna radnica.
 • Video-klipovi 4P i promotivni materijal projekt 4P
 • Osvrt volontera na projektne aktivnosti 4P, Dejana Crvenković – volonterka

 

MIREN ŠPEK, UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA ukazao je na sadržaj i novine nedavno donesenog Kaznenog zakona RH, a neposredno prije toga i Zakona o kaznenom postupku. Osvrnuo se na interpretaciju pojedinih novina na strani žrtvu i oštećenika. Osvrnuo se na pravnu podršku žrtvama i svjedocima, sustav besplatne pravne pomoći, rezultatima programa Udruge – Nacionalni pozivni centar – porast poziva ali i upita izvan djelokruga poput prava iz socijalne skrbi. Individualna procjena žrtvi – predviđaju se poteškoće u provedbi. Porast nasilja u RH, s naglaskom na porast proaktivnosti prijava u ruralnim krajevima.

DANIELA ČUKELJ IZ ODJELA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA, Županijski sud Vukovar i govorila je o „Podršci žrtvama i svjedocima od 2006. do 2017. godine“. Problemi s kojima su se susretali u tim početnim fazama i o postignućima: govorila je o obavijesti žrtvi –, sudski poziv – tekst o Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima s kontakt podacima, obavještavanje žrtve o redovnom i uvjetnom otpustu okrivljenog. Govorila je o značaju volontera u radu s žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.

POLICIJSKA SLUŽBENICA MARINA BUKAL prezentirala je rad i ulogu policije u radu s žrtvama kaznenih djela. Ukazala je na Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika i članak 155. u kojem je propisano da policija postupa s posebnim obzirom prema žrtvi kaznenog djela te na primjeren način vodi brigu o pravima i interesima žrtve, zaštiti privatnosti kao i o specifičnim potrebama žrtve. Govorila je i o potrebi dopunskog usavršavanja službenika na temu „Zaštita žrtava prekršaja“, te ukazala kako se u obrascima navode institucije kojima se žrtva može obratiti, između ostalog Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Udruge žena Vukovar, B.a.B.e. Ukazala je na nove obavijesti koje se daju žrtvama, sukladno novom ZKP-u, ali i poteškoće koje bi mogle nastati kod individualne procjene.

IVANA SUČIĆ, VODITELJICA SIGURNE KUĆE VUKOVAR, B.A.B.E. VUKOVAR predstavila je „Pružanje podrške žrtvama obiteljskog nasilja“, govorila o važnosti međusektorske suradnje. Govorila je o pružanju egzistencijalne zaštite i psihosocijalne zaštite ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja te o prijavljivanju počinitelja i sekundarnoj viktimizaciji.

MIREN ŠPEK, UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA, o razlozima da se Udruga prijavi na poziv Ministarstva demografije, objasnio je projekt po fazama, edukacija volontera na projektu u Vukovaru, Karavana 4P – susret s lokalnim stanovništvom, predstavnicima lokalne zajednice, iskustvo u kojem je Udruga saznala za nove prekršaje i vrste prijevara. Motivacijski sastanci s lokalnim institucijama, policijom, uredima državne uprave centrima, ukazala se potreba za edukacijama, manjak informiranosti, manjak zaposlenika na mnogobrojnim poslovima. Iako sustav ima manjkavosti, uvidjelo se na manje pomake. Smatra kako je Udruga ostvarila ciljeve projekta tj. informirala građane i institucije, stvorila platformu za rješavanje konkretnih problema kroz Udrugu za podršku, pravno savjetovanje. Ukazala se i potreba za pravnim savjetovanjem (odvj.Balog) ali i nedostatak znanja socijalnih usluga koje im se pružaju. U pojedinim mjestima su nejednake socijalne usluge za starije a koje bi mogle utjecati na smanjenje siromašna i socijalne isključenost. Grad Vukovar, Vinkovci primjer dobre prakse. Manje Općine nemaju te mogućnosti (za širu lepezu izvaninstitucionalne skrbi).

MELITA BOŠNJAK IZ UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA govorila je o uspjehu projekta jer je zahvaljujući sredstvima Mlinarstva demografije, riješen nedostatak pružanja besplatne pravne pomoći i pravnog informiranja, posebno stanovništvu ruralnih sredina. Melita Bošnjak predstavila je rezultate pravnog savjetovanja i informiranja, česte upite korisnika u svezi ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, poteškoće s kojima su se korisnici susretali te institucije koje su u posredstvom Udruge riješile pojedinačni problem. Prikazala je strukturu i dob korisnika, potrebu za emocionalnim podrškom te mentorstvo volontera koji su pružali pravne informacije starijem stanovništvu u svezi ugovora. Prikazala je edukaciju volontera, volontere na Karavani 4P. Prikazala je rezultate sastanka s institucijama, lokalnom upravom za vrijeme Karavana, poteškoće s kojima su me susretali od nedavanja suglasnosti stanovništva za snimanje na video-klipovima od manjak stanovništva u općinama, mnoge zatvorene objekte za susrete i kupovinu i družbe. Kako je Melita Bošnjak bila jedna od predavačica na svim Radionica 4P uz strukturu polaznika, odaziv, diskusiju, Melita je dala osvrt na sudionike radionice 4P te potrebu za daljnjom edukacijom, i neprestanim informiranjem i nadogradnjom znanja. Potreba za mrežom i podjelom informacija kod sklapanja Ugovora za dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.

GĐA. JELICA BALOG, ODVJETNICA IZ VUKOVARA također je ukazala na nedostatke u pružanju besplatne pravne pomoći, s gledišta sekudarne pravne pomoći. O potrebi promjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, problemu zloupotrebe prava na besplatnu pravnu pomoć. Ukazala je na nedostatke u javnobilježničkom ne ukazivanju na sadržaj ugovora kada ih stranke potpisuju. Izrazila je zadovoljstvo sudjelovanjem na projektu te u radionicama u Vukovaru .Vinkovima, Županji te kako nije očekivala toliko pravnih pitanja od korisnika radionica, te kako na terenu se pokazuje potreba za informiranjem i prevencijom sklapanjem štetnih ugovora i pravnih poslova.

IVANA BUDAY, DOM ZA STARIJE „PRIMUM“ je također izrazila zadovoljstvo sudjelovanjem na projektu, uvidjela je mnogobrojne probleme na terenu u razgovoru s korisnicima Radionica 4P, te slaže se kako je jaka i neujednačenost u socijalnim uslugama od zajednice do zajednice. Ukazala je na uslugu Halo telefon za koju su korisnici pokazali zainteresiranost ali da zbog pomanjkanja sufinanciranja od lokalne zajednice ta usluga ostaje nedostižna onima zbog kojih je stvorena. Ukazala je na velik broj korisnika smještaja u domovima i nedostatke kvalitetnog stručnog osoblja u Vukovarsko – srijemskoj županiji.

Predstavljen je letak 4P – sadržaj i listu distribucije. Zainteresirani su preuzeli nove tiskane letke kako bi ih imali u svojim institucijama, ustanovama i općinama.

Video klipovi – Udruga je predstavila video-klipove koje su snimani tijekom projekta 4P.
DEJANA CRVENKOVIĆ, VOLONTERKA NA PROJEKTU 4P, predstavila je svoje iskustvo s volontiranja, posebno Karavane 4P, rada s korisnicima, pozitivna iskustva s Radionice 4P, te odnos mentora, Udruge i volontera.

Tijekom diskusije javni bilježnik iz Vukovara ukazao je kako često stranke ne žele da im se interpretira ono što potpisuju, te često ima praksu da stranke nevoljko slučaju posljedice potpisivanja ugovora.

 

SUDIONICI OKRUGLOG STOLA SLOŽILI SU SE S SLJEDEĆIM ZAKLJUČCIMA I PREPORUKAMA:

 1. Potrebno više specijaliziranih edukacija i radionica u svezi sprječavanja zlouporabe ugovora i sličnih pravnih poslova za profesionalce ali i korisnike/građane
 2. Potreba za umrežavanjem i sudjelovanjem svih relevantnih institucija/udruga/lokalne uprave u podjeli informacija posebice kada je uočen pravni problem
 3. Nastaviti informiranje i podjelu promotivnih letaka s informacija za građane
 4. Omogućiti dopustom pravnu pomoć – besplatnu za korisnike koji su u potrebi, kako u gradovima tako i u ruralnim krajevima
 5. Ujednačiti sustav socijalnih usluga u lokalnim zajednicama
 6. Izraditi registar deponiranih ugovora i dostupno pojedinim institucijama poput CzSS
 7. Omogućiti pojednostavljenje postupka (prekršaj) kod nasilja za žrtvu i jače mjere zaštite
 8. Osloboditi parnične troškove onim korisnicima koji su izgubili u imovinsko-pravnom zahtjevu ili protiv uzdržavatelja kada nisu imali spoznaje o posljedicama potpisivanja takvog ugovora o uzdržavanju
 9. Strože kažnjavanje za počinitelje prijevare nad starijima
 10. Prevencija nasilja edukacijama s mlađim generacijama
 11. Poticati proaktivnost starijih u smislu informiranja, prijavljivanja
 12. Povećati praksu sudova da propisuje mjere koje uklanjaju počinitelja nasilja iz doma na neko vrijeme umjesto da se žrtvu stavlja u dom ili sigurnu kuću.
Skip to content