Siguran izlaz

Projekti udruga usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima

Na temelju provedenog Javnog poziva Ministarstvo pravosuđa je sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu dodijelilo financijska sredstva organizacijama civilnog društva u svrhu osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, dodijeljena su financijska sredstva organizacijama civilnog društvau sljedećih pet županija:

  • Brodsko-posavska županija:Informativno pravni centar Slavonski Brod
  • Požeško-slavonska županija:Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“
  • Koprivničko-križevačka županija:Udruga „HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava
  • Šibensko-kninska županija: Udruga ZvoniMir
  • Dubrovačko-neretvanska županija: DEŠA – Dubrovnik

Na temelju provedenog Javnog poziva Ministarstvo pravosuđa je sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu dodijelilo financijska sredstva organizacijama civilnog društva u svrhu osiguravanja pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, dodijeljena su financijska sredstva organizacijama civilnog društvau sljedećih pet županija:

Brodsko-posavska županija:Informativno pravni centar Slavonski Brod
Požeško-slavonska županija:Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“
Koprivničko-križevačka županija:Udruga „HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava
Šibensko-kninska županija: Udruga ZvoniMir
Dubrovačko-neretvanska županija: DEŠA – Dubrovnik

Od navedenih pet organizacija, Udruga za podršku žrtvma i svjedocima u partnerstvu je s Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ i Informativno pravni centar Slavonski Brod.

 

Provedba projektnih aktivnosti izabranih organizacija 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017. godine.

Izabrane organizacije provodit će sljedeće aktivnosti:

  • pratnja žrtava/oštećenika/svjedoka na sudove (županijski, općinski i prekršajni)
  • mogućnost pružanja podrške u svojstvu osobe od povjerenja
  • pružanje informacija o pravima i praktičnih informacija prilikom pratnje na sud, putem telefona, putem elektroničke pošte, te u prostorijama organizacije.
  • Organizacije će žrtvama koje im se obrate ujedno osigurati i stručnu psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć.

 

Prvu fazu projekta obilježilo je održavanje specijalizirane edukacije za pet izabranih organizacija civilnog društva. Financijska sredstva za provođenje edukacije dodijeljena su organizaciji Ženska soba – Centru za seksualna prava, u partnerstvu s Ženskom grupom Karlovac „KORAK“ i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

Specijalizirana edukacija za OCD-e koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela, na kojoj je sudjelovalo pet izabranih organizacija, kao i druge organizacije čiji djelokrug rada uključuje pružanje pomoći i podrške žrtvama, održana je od 26. do 28. siječnja 2017. godine u Donjoj Stubici, u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava i partnera.

Edukacijom su sadržajno obuhvaćeni pravni, psihološki i praktični aspekti svjedočenja, relevantni propisi koji se odnose na područje prava žrtava i podrške žrtvama i svjedocima, specifičnosti pružanja podrške žrtvama i svjedocima i potrebe žrtava, rad sa žrtvama specifičnih kaznenih djela, podrška žrtvama i svjedocima od strane organizacija civilnog društva, kao i sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj, pri čemu je prikazana uloga i rad Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, kao i odjela za podršku žrtvama i svjedocima na sudovima.

Skip to content