Siguran izlaz

Referentni centar za žrtve i svjedoke Osijek (Osječko-baranjska županija)

Svrha programa „Referentni centar za žrtve i svjedoke Osijek“ je osigurati kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim osobama u potrebi (žrtve teških kaznenih djela, žrtve nasilja u obitelji, pripadnici nacionalnih manjina, civilne žrtve rata i žrtve rata i poraća, osobe s invaliditetom, stariji i umirovljenici, beskućnici), ne samo onima koji su već u kaznenom postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, nego podržati i one osobe koji nisu prijavili kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u pravosuđe kroz institut „osobe od povjerenja“.

Program primarno osigurava socijalne usluge: psihosocijalna podrška, informiranje žrtava o njihovim pravima te pružanje različitih praktičnih savjeta informacija koje mogu pomoći u rješavanju problema i/ili ostvarivanju prava. Udruga je od 2013. godine ovlaštena u pomoći ispunjavanja obrasca za novčanu naknadu žrtava kaznenih djela koji se podnosi Odboru za novčane naknade Vlade RH.

Dolaskom stranke u Referentni centar Osijek zaposlenici i volonteri centra obavljaju razgovor sa žrtvom te se detektira problem ili problemi. Ovisno o problemu i potrebama žrtve, osoblje usmjerava prema psihologu, pravniku ili instituciji koja će im pružiti potrebnu uslugu. Kako je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima ovlašteni pružatelj pravne pomoći tzv.BPP, isti pruža od 2015. na području Vukovara i Osijeka za VSŽ i OBŽ Udruga pruža i pravnu podršku. Psihološku podršku pružamo volonterski, no za više upućujemo na druge organizacije. Zato Udruga ima široku mrežu suradničkih organizacija koje provode različite aktivnosti i usluge na području cijele RH te je uloga Referentnog centra također i usmjeriti i/ili kontaktirati ustanovu ili organizacija relevantnu za rješavanje specifičnih problema žrtava (Centar za socijalnu skrb, sudovi, bolnica). Osim javnih ustanova, Udruga ima uspostavljenu suradnju s organizacijama civilnoga društva s područja Osječko-baranjske županije poput Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek (u 2017. i 2018. provodimo projekt DG Justice, financiran sredstvima EU), Info-centra za mlade/Proni centar za socijalno podučavanje, Agencija lokalne demokracije, Volonterski centar Osijek (edukacije zaposlenika Udruge i volonterski program), Centar za nestalu i zlostavljanu djecu i mnogi drugi.

Program “Referentni centar za žrtve i svjedoke – Osijek nastoji utjecati na poboljšanje kvalitete života pojedinaca i njihovog aktivnog sudjelovanje u lokalnoj zajednici te kroz to doprinijeti razvoju zdravog društva. U 2016. godini Referentni centar Osijek zaprimio je 14 poziva s područja grada Osijeka te 67 s područja Osječko-baranjske županije u svezi pružanja emocionalne podrške ili praktičnih informacija u svezi kazenenog djela ili prekršaja. 21 korisnik imao je upit u svezi pravne pomoći u kaznenom postupku. Najveći dio dolaska/poziva bio je usmjeren od strane policijskih službenika PU Osječko-baranjske, što je plod suradnje na nacionalnoj razini. Udruga danas sve češće ima upite najosjetljivih skupina u društvu, poput socijalno isključenih, siromašnih, žrtve nasilja – žene, vršnjačko nasilje, prijevara, krađe.

Neposredno prije otvaranja Referentnog centra Osijek u 2013. godini Udruga je djelovala na Županijskom sudu u Osijeku, kroz rad njezinih volontera u Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima. Tim ukazujemo smislenost rada Udruge već duže vrijeme na ovom području, tim više jer je Županijski sud u Osijeku važan čimbenik u županiji u kojoj iz ruralnih krajeva stižu žrtve i svjedoci. Prepoznatljivost u tom smislu daje nam za pravo da se borimo za bolji položaj žrtvi i svjedoka. Godinama smo zagovarali implementaciju Direktive 2012/27/EU o minimalnim standardima prava žrtvi i svjedoka, kao i izmjene Zakona o kaznenom postupku.

Opći cilj programa je je osiguranje kvalitete i dostupnosti pružanja podrške žrtvama i svjedocima u RH kroz kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu podršku svim osobama u potrebi na području grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, ne samo onima koji su već u kaznenom postupku te se zbog toga suočavaju s različitim poteškoćama, nego podržati i one osobe koji nisu prijavili kazneno djelo zbog straha, nelagode, nesigurnosti ili nepovjerenja u pravosuđe.

Specifični cilj programa je
1. pružanje informativne, emocionalne, psihosocijalne i pravne podrške osjetljivih društvenih skupina kao što su žrtve teških kaznenih djela, žene žrtva nasilja u obitelji, pripadnike nacionalnih manjina, žrtve poplavljenih područja i osobama s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, civilne žrtve rata, socijalno isključene osobe u Osječko-baranjskoj županiji;
2. pružanje besplatne pravne pomoći (primarna pravna pomoć);
3. razvoj volonterizma kod mladih te razvoj svijesti o potrebi pomaganja sugrađanima na druge načine i to u vlastitim lokalnim zajednicama, te pomoć volonterima stručnih studija u praksi (npr. Pravni fakultet u Osijeku i Filozofski fakultet u Osijeku – Odjel psihologije);
4. uspostava i nastavak suradnje s javnopravnim tijelima, institucijama te organizacijama civilnog društva za podršku marginaliziranim skupinama u zajednici i zajednički rad na kvalitetnijoj i uvijek dostupnoj i besplatnoj podršci žrtvama i svjedocima;
5. Senzibilizacija i osvještavanje građana i predstavnika javnopravnih tijela i organizacija civilnog društva za podrškom žrtvama i svjedocima u pravnom sustavu i praksi i mogućnostima ostvarivanja informativne, emotivne, psihosocijalne, pravne podrške;
6. doprinos osnaživanju ranjivih skupina za prijavljivanje kaznenih djela
7. povećanje participacije žrtava i svjedoka u pravosudni sustav RH
8. Zalaganje za poboljšanje pravnog, ekonomskog i društvenog položaja žrtava i svjedoka teških kaznenih djela i drugih oblika nasilja te na taj način doprinijeti daljem razvoju podrške žrtvama u RH

• Organiziranje javnog događaja u Osijeku „Položaj žrtava i svjedoka danas“

Javnu tribinu planirano je održati u 9. ili 10. mjesecu provedbe projekta. Organiziranjem javne tribine u Osijeku na temu „Položaj žrtava i svjedoka danas“ – na kojem će razni dionici iz Osijeka i Osječko-baranjske županije, organizacije civilnog društva institucije, građani saznati više o podršci žrtvama i svjedocima, Zakonima koji se tiču žrtava i svjedoka, pravnu praksu i odnos primarne i sekundarne pravne pomoći, podršku žrtvama osjetljivih skupina, poput invalida, žena, izbjeglica, civilnih žrtava rata i žrtava obiteljskog i seksualnog nasilja te više o Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela. Na javnoj tribini planiramo da će nazočiti min.30- sudionika.

Program u 2017./2018. godini sufinancira Osječko-baranjska županija s 2.000,00 kuna:

Skip to content