Siguran izlaz

“WithYou: accompaniment of victims and witnesses in the justice system”

TRAJANJE PROJEKTA: 12.1.2019 – 30.11.2020

PARTNERI:

  • DGAJ | Direção-Geral da Administração da Justiça
  • France Victimes
  • GNR | Guarda Nacional Republicana
  • IRSE-EBI | Asociacion Instituto De Reintegracion Social De Euskadi
  • PGR | Procuradoria-Geral da República
  • VILIAS | Viesoji Istaiga Vilniaus Pazangiu Studiju Institutas
  • VWSSC | Victim and Witness Support Service Croatia

 

Direktiva o žrtvama omogućava žrtvama da ih prati netko po njihovom izboru tijekom kaznenog postupka. U svrhu promicanja boljeg usklađivanja s Direktivom i podržavanja prava žrtava, osnovni cilj WithY-a je pridonijeti omogućavanju pratnje žrtava i svjedoka tijekom sudskog postupka od strane radnika za podršku žrtvama (VSW). Ta će pratnja: doprinijeti učinkovitoj podršci tijekom tih postupaka, na taj način favorizirajući oporavak žrtava. Kada se žrtva osjeća potpomognutom, u stanju je pružiti bolje dokaze, favorizirajući pozitivan sudski ishod; i promovirati učinkovito ostvarivanje prava žrtava u pravosudnom sustavu, na taj način pridonoseći smanjenju anksioznosti žrtava.

 

Opći cilj

Doprinos ublažavanju sekundarne / ponovljene viktimizacije tijekom kaznenog postupka i, posljedično, pridonijeti pozitivnom sudskom ishodu.

 

Posebni ciljevi

  • Promicati učinkovitu podršku žrtvi tijekom kaznenog postupka, na taj način pridonijeti oporavku žrtve i pozitivnim pravosudnim ishodima;
  • Doprinijeti smanjenju strepnje žrtve u vezi s kaznenim postupkom;
  • Promicati učinkovito ostvarivanje prava žrtve u kaznenom pravosuđu

 

Aktivnosti

26. i 27. ožujka sudjelovali smo na prvom partnerskom sastanku, održanom online, a povodom početka projekta WITH YOU, koji financira Europska unija kroz program Justice. Nositeljica projekta je portugalska organizacija za pomoć i podršku žrtvama Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Direktiva o žrtvama omogućava žrtvama da ih prati netko po njihovom izboru tijekom kaznenog postupka. Da bi se promoviralo bolje poštivanje Direktive i podržavala prava žrtava, osnovni cilj projekta WithYou je pridonijeti omogućavanju pratnje žrtava i svjedoka tijekom sudskog postupka od strane radnika za podršku žrtvama.

Skip to content