Siguran izlaz

Besplatna pravna pomoć – jednakost svih pred zakonom

Od 1.lipnja do 31.prosinca 2021. provodimo projekt “Besplatna pravna pomoć – jednakost svih pred zakonom!” u partnerstvu s Udrugom žena Vukovar i Centrom za mir nenasilje i ljudska prava iz Osijeka. Projekt financira Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Projekt “Besplatna pravna pomoć – jednakost svih pred zakonom!” u potpunosti pridonosi OPĆEM CILJU koji se odnosi na osiguranje djelotvorne pravne zaštite, pristup pravdi i pružanje sveobuhvatne podrške najosjetljivijim  društvenim skupinama kao što su osobe starije životne dobi i umirovljenici, osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, socijalno ugrožene obitelji, osobe pod ovrhom, potrošači, pripadnici nacionalnih manjina, civilne žrtve rata, nezaposleni, radnici i svi drugi u potrebi sukladno Zakonu o besplatnoj pravoj pomoći koji nam se obrate za pomoć i kroz aktivnosti planirane projektom u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji, kako bi građani u potrebi zaštitili svoja egzistencijalna prava ne samo s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko srijemske županije nego  i šire s područja cijele Republike Hrvatske uz posredstvom Nacionalnog Pozivnog centra i besplatnog broja 116 006 kao jednog od programa Udruge za podršku žrtvama i svjedocima koji aktivno upućuje korisnike prema Referentnim centrima Osijek i Vukovar.

Kroz ovaj projekt želimo ostvariti jednakosti svih pred zakonom, osigurati građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći djelotvorno ostvarenje pravne zaštite. Navedenim projektom osigurati ćemo pružanje primarne pravne pomoći i u ruralnim mjestima kroz terensko pružanje pravne pomoći. Zbog velikog stupnja nezaposlenosti, siromaštva i sveopće socijalne neosviještenosti učinit ćemo besplatnu pravnu pomoć dostupnim na čitavom području Vukovarsko-srijemske županije i Osječko baranjske županije kroz terensku posjetu u mjestima koje ćemo posjećivati, no i šire kroz dobro razvijenu suradničku mrežu s udrugama na područja županija s kojima smo istu ostvarili. Ove godine ćemo nastaviti terenski posjećivati iste gradove i mjesta s područja Vukovarsko-srijemske županije tj Vinkovci, Županju i Borovo. U Osječko-baranjskoj županiji obuhvatit ćemo nova mjesta Đakovo, Belišće i Bijelo Brdo. Stručne suradnice i volonteri, a po potrebi i voditelj projekta izlaze na teren.

Planirane aktivnosti projekta

Najzastupljeniji tip aktivnosti na ovom projektu je pružanje besplatne pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije i to kroz neposredan rad s korisnicima u uredima u Vukovaru i Osijeku te na terenu u Vukovarsko-srijemskoj županiji (Borovo, Vinkovci, Županja) i Osječko-baranjskoj županiji (Đakovo, Belišće, Bijelo Brdo).

Sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći korisnici mogu dobiti:

  • opću pravnu informaciju
  • pravni savjet
  • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih
  • tijela
  • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
  • pravna pomoć u izvan sudskom mirnom rješenju spora

Osim aktivnosti direktnog pružanja primarne pravne pomoći dodatne aktivnosti bit će regrutacija, selekcija, edukacija i aktivno uključivanje volontera. Volonteri će zajedno s djelatnicima Udruge za podršku žrtvama i svjedocima informirati javnost i građane o mogućnostima korištenja usluga primarnog pravnog savjetovanja. Specijalizirana  edukacija koju će zaposlenicima, volonterima i partnerima održati odvjetnici sa dugogodišnjim iskustvom u radu na temu  ovrhe i ovršnih isprava te edukaciju o susjedskim pravima sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Dodatne aktivnosti su i organiziranje dvije „Karavane“, od kojih će jedna biti organizirana u Vukovarsko-srijemskoj, a druga u Osječkobaranjskoj županiji te će biti posjećena mjesta: Sotin, Opatovac. Mohovo, Lovas i Tovarnik u Vukovarsko-srijemskoj županiji i  mjesta: Bizovac, Semeljci, Šodolovci, Habjanovci i Brođanci u Osječko-baranjskoj županiji. Održati ćemo dvije javne akcije u Vukovaru i Osijeku. Sve s ciljem boljeg informiranja stanovništva o postojanju instituta besplatne pravne pomoći i kome se mogu obratiti za pomoć. Također, dodatna aktivnost je umrežavanje, suradnja, posjeta i motivacijski sastanci s partnerskim organizacijama. Zagovaranje i osvještavanje za rasprostranjeniju pravnu podršku građanima i pravne propise kojima se pobliže reguliraju prava žrtvi i svjedoka kao i tražitelja pravne pomoći. Suradnja s lokalnim i nacionalnim institucijama te umrežavanje. Kroz cijelo vrijeme provedbe projekta promovirati ćemo institut besplatne pravne pomoći u medijima.

 

Uloga partnerskih organizacija očitovat će se kroz nekoliko aktivnosti:

  • Sudjelovanje na partnerskim sastancima
  • Sudjelovanje na Specijaliziranim edukacijama; ovrhe i ovršna prava te edukacija iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima s naglaskom na susjedska prava
  • Sudjelovat će u evaluaciji partnerskih sastanaka i posjete partnerskim organizacijama
  • Sudjelovati će u evaluaciji Specijalizirane edukacije

Završetkom projekta Udruga će nastavi pružati ove usluge jer smatramo da započeti sustave osiguranja primarne pravne pomoći osjetljivim skupinama mora biti u kontinuitetu kako se dosadašnje stečeno povjerenje ne bi izgubilo.

 

Korisnici nam se mogu obratiti osobnim dolaskom u:

Referentni centar Vukovar

Referentni centar Osijek

Aktivnosti projekta

5. srpnja 2021. u Osijeku je održan sastanak u okviru provedbe projekta. Na sastanku smo govorili o nadolazećim aktivnostima na projektu, korisnicima, promoviranju rada Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i pružanju besplatne pravne pomoći i podrške.

1. rujna 2021. godine u posjetili smo mjesta u Vukovarsko-srijemskoj županiji: Sotin, Opatovac, Mohovo, Lovas i Tovarnik gdje smo kroz aktivnosti „Karavana“ i „Javne akcije“ promovirali institut besplatne pravne pomoći, održali sastanke u Policijskoj postaji Vukovar i u općini Lovas, te smo podijelili letke i polijepili plakate u navedenim mjestima i razgovarali sa sugrađanima.

Referentni centri Osijek i Vukovar održali su aktivnost A4 Karavana i javnu akciju. Aktivnosti su održane s ciljem promoviranja instituta besplatne pravne pomoći te upoznavanjem mještana s područja Osječko-baranjske županije s uslugama koje referentni centri pružaju. Posjetili smo općinu Bizovac, Habjanovce i Brođance te općinu Semeljce i Šodolovce kao i gradove Đakovo, Valpovo i Belišće. Zalijepili smo plakate o besplatnoj pravnoj pomoći, podijelili letke te razgovarali s mještanima kako bismo približili rad Udruge stanovnicima.

10. prosinca izvršni direktor ujedno i voditelj projekta Miren Špek je zajedno s voditeljicom Referentnog centra Osijek i stručnom suradnicom na projektu Marijanom Skoko posjetio partnersku organizaciju Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek .
Ispred Centra sastanku su nazočile izvršna direktorica Natalija Havelka i Ivana Perkušić djelatnica Centra. Na sastanku su razmijenili znanja i iskustva oko provedbe projekta te iskustva u radu s korisnicima kao ovlašteni pružatelji primarne (besplatne) pravne pomoći.

17. prosinca 2021. s Udrugom žena Vukovar održali smo online sastanak na kojem smo razgovarali o provedenim aktivnostima na projektu i pružanju primarne pravne pomoći korisnicima

22. prosinca posjetili smo Udrugu žena Vukovar te smo razmijenili znanja i iskustva u radu s korisnicima i referirali odrađene aktivnosti na projektima na kojima smo partneri.

Skip to content