Siguran izlaz

Informiraj se i nasilje preveniraj

Od veljače 2021. godine Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je financirana sredstvima Grada Vukovara na projektu ,,Informiraj se i nasilje preveniraj”.

 

Opći cilj projekta je osiguranje kvalitete i dostupnosti pružanja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te drugim stanovnicima Grada Vukovara koji su u potrebi (socijalno isključeni, stariji i nemoćni, mladi, nacionalne manjine…) kroz kontinuiranu, sveobuhvatnu i lako dostupnu emocionalnu, informativnu, tehničku, praktičnu i pravnu podršku.

 

U okviru projekta odraditi ćemo: 

  • A1. Regrutacija, edukacija volontera
  • A2. Posjet Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima
  • A3. Javna akcija ,,Osnažimo se i prevenirajmo biti žrtvom!”
  • A4. Sastanci s državnim, javnopravnim tijelima i organizacijama civilnog društva u svrhu zagovaranja – zagovaračke aktivnosti te promocija u medijima
Skip to content