Siguran izlaz

Stop rodno uvjetovanom nasilju

Naziv projekta: Stop rodno uvjetovanom nasilju
Nositelj projekta: Informativno pravni centar
Partneri:
– Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
– Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”
– S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja
Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2021. – 30.09.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i
Norveške u okviru EGP grantova
Kontakt osoba za više informacija: Nataša Kovačević, Mirela Jambrović, Nina Marjanović
Poveznice na relevantne internetske stranice: www.ipc.com.hr

Sažetak projekta:
U Hrvatskoj je nasilje u mladenačkim vezama problem koji se u izrazito maloj mjeri istražuje i koji je u potpunosti “nevidljiv” na području javnih politika, zakonodavstva i obrazovnog sustava. Također, ne postoji uvriježena procedura identifikacije adolescenata/ica u nasilnim vezama niti seksualno zlostavljanih adolescenata/ica, te ne postoji sveobuhvatni sustav bilježenja podataka u slučajevima nasilja u partnerskim vezama mladih. Iako i mladići i djevojke doživljavaju nasilje u vezi, nasilje u adolescentskim vezama ipak nije rodno neutralan problem. U odnosu na rodnu dimenziju problema, mladići su skloniji odobravanju tradicionalnih i seksističkih stavova o rodnim ulogama u znatno većem opsegu, kao i stavova koji opravdavaju upotrebu nasilja u određenim situacijama, te su skloni neprepoznavanju određenih ponašanja kao nasilnih. Strah, sram, nedostatak osviještenosti, nepovjerenje i nedostatak relevantnih informacija i resursa su glavni razlozi zašto adolescenti/ce pretežno pokušavaju sami riješiti problem nasilja u vezama te se oslanjaju na vlastite kapacitete i vještine kako bi eventualno okončali nasilnu vezu i najčešće se ne odlučuju na prijavljivanje nasilja odraslim osobama ili traženje pomoći i savjeta izvan svoje vršnjačke skupine.

Predloženim projektom doprinijet ćemo vidljivosti problema rodno uvjetovanog nasilja te zagovarati učinkovitu i sustavnu prevenciju nasilja u vezama kroz različite aktivnosti koje uključuju rad sa studentima u 5 županija na području Slavonije – regije koja se u posljednjem desetljeću prepoznaje kroz obilježja depopulacije, nezaposlenosti i nerazvijenosti što dodatno doprinosi problemu ekonomske nesamostalnosti žena i porastu fenomena ekonomskog nasilja nad ženama od strane njihovih partnera.

Također, projekt je usmjeren na dekonstruiranje rodnih stereotipa i stavova vezanih uz rodno uvjetovano nasilje, a kroz različite projektne aktivnosti ukazat ćemo na važnost odupiranja patrijarhalnim normama i vršnjačkom pritisku.

U sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju” koji je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a) izradili smo „Brošuru o rodno uvjetovanom nasilju“ u kojoj smo obradili teme rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama. Brošuru možete pronaći BROŠURA (1)_compressed

12. studenog održan je prvi partnerski sastanak u sklopu projekta „Stop rodno uvjetovanom nasilju“. Na sastanku smo razgovarali o projektnim aktivnostima i metodama rada koje će se koristiti u njihovoj provedbi. Partneri na projektu su Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, S.O.S. Virovitica i Centar za razvoj i podršku civilnog društva „Delfin“. Projekt financijski podržavaju Island, Lihtenštajn i Norveška u okviru EGP grantova. Active Citizens Fund Hrvatska

25. veljače smo održali drugi partnerski sastanak u sklopu projekta „Stop rodno uvjetovanom nasilju“. Na sastanku smo razgovarali o projektnim aktivnostima. Partneri na projektu su Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, SOS Virovitica, Delfin Zamir.

Anketa za potrebe projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju”
Anketa se popunjava u istraživačke svrhe u sklopu projekta. Projekt ˝Stop rodno uvjetovanom nasilju˝ je podržan sa 15.000,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Ukoliko imate između 18. i 30. godina molili bi vas da ispunite anketu, koju možete popuniti ovdje.

17. svibnja izvršni direktor održao je predavanje studentima Veleučilišta Baltazar na temu “Rodnouvjetovano nasilje među mladima/nasilje u obitelji, zaštita prava žrtava u prekršajnom i kaznenom postupku te primarna pravna pomoć u radu sa žrtvama”. . Predavanje je održano u sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju” nositeljice Informativno pravni centar iz Slavonskog Broda te partnera S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja iz Virovitica i Centra za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” iz Pakraca.

26. svibnja izvršni direktor održao je predavanje studentima Pravnog fakulteta u Osijeku – na predmetu upravno pravo – na temu “Rodnouvjetovano nasilje među mladima/nasilje u obitelji, zaštita prava žrtava u prekršajnom i kaznenom postupku te primarna pravna pomoć u radu sa žrtvama”. Predavanje je održano u sklopu projekta “Stop rodno uvjetovanom nasilju” nositeljice Informativno pravni centar iz Slavonskog Broda te partnera S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja iz Virovitica i Centra za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” iz Pakraca.

Skip to content