Siguran izlaz

Od 1. lipnja 2022. godine počela je provedba treće i posljednje godine projekta ”(RE)aktivacija starijih osoba!”. Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u okviru poziva: ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici”.

Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vukovar i Domom za starije osobe Primum.
Opći cilj projekta je Širenje socijalnih usluga u zajednici osobama starije životne dobi s ciljem podrške deinstitucionalizacije i aktivnom uključivanju starijih osoba u društvo kroz usluge i inovativne modele uključivanja.

Vrste usluga i aktivnosti koje ćemo provoditi do 31.svibnja 2023. godine su:
Pravna i psihološka pomoć i podrška osobama starije životne dobi, javno zagovaračke aktivnosti, okrugli stol, promocije te tisak edukativno materijala, inovativni pristup socijalnom uključivanju osoba starije životne dobi koristeći moderne tehnologije-Mobilna halo pomoć u kući, uključivanje mladih kroz volonterski program u radu sa osobama starije životne dobi, jačanje mreže s pružateljima socijalnih usluga u zajednici kroz partnerstava i mrežu podrške i suradnje i evaluacija projekta.

(RE)aktivacija starijih osoba – 1. godina provedbe

(Re)aktivacija starijih osoba – 2. godina provedbe

AKTIVNOSTI PROJEKTA

Održali smo interni sastanak osoba angažiranih na projektu na kojemu su nazočile Marijana Skoko kao voditeljica projekta i Melita Bošnjak kao suradnica na projektu, volonterka na projektu i administratorica Udruge Nina Vasiljević te izvršni direktor Udruge Miren Špek. Sastanak je održan u Vukovaru na kojemu su utvrđene aktivnosti za III. godinu.

18. svibnja 2023. održan je okrugli stol “Aktivnim starenjem kao kvalitetnim načinom življenja” u prostoru Velike županijske vijećnice Osječko-baranjske županije kao završni događaj.
ℹDogađaj je okupio relevantne dionike s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko srijemske županije zajedno s partnerima projekta Domom za starije osobe Primum i Zavodom za socijalni rad, Vukovar. Na okruglom stolu su predstavljeni i rezultati istraživanja “Žrtve kaznenih djela u hrvatskom kaznenom pravnom sustavu”.

24. svibnja 2023. voditeljica projekta Marijana Skoko i suradnica na projektu Melita Bošnjak održale su u Uredu Osijek II. timski sastanak.

29. svibnja 2023. godine održan je i posljednji partnerski sastanak. Sastanku su nazočile voditeljica projekta RE(aktivacija) starijih osoba Marijana Skoko, suradnica Melita Bošnjak te Ivana Buday, ravnateljica Doma Primum kao partneri projekta.

Podjela promotivnih materijala

Skip to content