Advancing Access to Rights under Victims’ Directive for Persons with Disabilities (ARVID)

POTROŠAČKI UGOVORI su ugovori koje fizička osoba kao KUPAC sklapa s fizičkom ili pravnom osobom koja kao PRODAVATELJ djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti.

Potrošački ugovori uređeni su Zakonom o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15 i 14/19) i Zakonom o obveznim odnosima („Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18). Problemi sa potrošačkim ugovorima najčešće nastaju AKO JE PRODAVATELJ ISPORUČIO NEISPRAVAN PROIZVOD, ODNOSNO PROIZVOD S MATERIJALNIM NEDOSTATKOM. Proizvod je u smislu potrošačkih ugovora svaka roba ili usluga, uključujući nekretnine, prava i obveze.

UGOVOR NA DALJINU je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

UGOVOR SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA je ugovor između trgovca i potrošača:
1. koji je sklopljen uz istodobnu fizičku prisutnost trgovca i potrošača na jednome MJESTU KOJE NE PREDSTAVLJA POSLOVNE PROSTORIJE
TRGOVCA.
2. koji je sklopljen u poslovnim prostorijama trgovca ili putem sredstava daljinske komunikacije nakon što je TRGOVAC PRISTUPIO
POTROŠAČU OSOBNO I INDIVIDUALNO NA MJESTU KOJE NISU NJEGOVE POSLOVNE PROSTORIJE.
3. koji je sklopljen za vrijeme izleta koji je organizirao trgovac s namjerom ili ciljem promocije ili prodaje robe ili usluga
potrošaču.

Razlike između „običnih“ potrošačkih ugovora i potrošačkih ugovora na daljinu te potrošačkih ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija, osim načina sklapanje SU I OPSEŽNIJE INFORMACIJE KOJE O PROIZVODU I UGOVORNIM ODREDBAMA prodavatelj mora obavijestiti kupca. Jedna od ključnih INFORMACIJA koje kupac mora primiti je ona O PRAVU NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA sklopljenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija.

Tijekom prosinca 2019. godine, zahvaljujući sredstvima Grada Varaždin, Varaždinske županije, Grada Osijeka, Vukovarsko-srijemske županije tiskali smo Brošuru “PEPI – Prevencija, Edukacija, Podrška i Informiranje – osoba starije životne dobi o potrošačkim ugovorima te ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.

Cilj tiska brošure je kvalitetno informirati osobe starije živote dobi o samim pojmovima potrošačkih ugovora, s naglaskom na ugovore izvan poslovnih prostorija i ugovore sklopljene na daljinu, te ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, načinu njihova sklapanja, obavezama stranaka ugovora, pravnim posljedicama i mogućnostima raskida ugovora. Svrha je smanjiti neželjene posljedice takvih ugovora na financijsko, stambeno, socijalno i zdravstveno stanje osoba starije životne dobi zbog mogućih prijevara ili neispunjavanja ugovornih obveza druge strane u ugovoru kao i prevencija i suzbijanje zloporabe povjerenja starijih osoba za dobivanje protupravne imovinske koristi.