Siguran izlaz

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima kao partner je u okviru projekta Mreža za aktivaciju mladih izradila smjernice na temu “Pozicioniranje udruga koje programski rade sa mladima i za mlade”. U okviru Mreže je izrađeno  ukupno osam smjernica kojem možete pogledati putem sljedećeg linka https://zamisli.hr/index.php/mreza-za-aktivaciju-mladih/180-smjernice-mreze-za-aktivaciju-mladih.

Projekt Mreža za aktivaciju mladih sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


Skip to content