Siguran izlaz

PRAVA SVJEDOKA

Svjedok/inja je fizička osoba, različita od okrivljenika, za koju je vjerojatno da ima saznanja i može iskazivati o kaznenom djelu, počinitelju i drugim važnim okolnostima slučaja. Svjedok/inja ima dužnost prilikom poziva odazvati se na sud te doći iskazivati. Prilikom iskazivanja na sudu bitno je da svjedok/inja iskazuje istinito. U slučaju da se iznosi neistinit iskaz može biti sankcioniran/a.

Svjedok ima pravo ostvariti pravo na naknadu putnih troškova dolaska na sud. Troškovi dolaska na sud se nadoknađuju naknadno.

TKO SE NE MOŽE ISPITATI KAO SVJEDOK?

  • osoba koja bi svojim iskazom povrijedila zakonom ustanovljenu obvezu čuvanja tajnosti podataka, dok je nadležno tijelo ne oslobodi te obveze
  • branitelj okrivljenika, osim ako to sam okrivljenik ne zahtijeva
  • vjerski ispovjednik o sadržaju ispovjedi

TKO JE OSLOBOĐEN OBVEZE SVJEDOČENJA?

  • osoba s kojom je okrivljenik u braku ili izvanbračnoj zajednici
  • srodnici okrivljenika u ravnoj lozi, rođaci u pobočnoj lozi do trećega stupnja zaključno te srodnici po tazbini do drugoga stupnja zaključno
  • posvojenik i posvojitelj okrivljenika
  • javni bilježnici, porezni savjetnici, u okviru zakonske obveze čuvanja tajne
  • odvjetnici, liječnici, zubari, psiholozi, probacijski službenici i socijalni radnici o onome što su u obavljanju svoga zanimanja saznali od okrivljenika
  • novinari i urednici u sredstvima javnog priopćavanja o izvorima obavijesti i podataka za koje su saznali u obavljanju svoga zanimanja i koji su uporabljeni prilikom uređivanja sredstava javnog priopćavanja, osim u postupku zbog kaznenih djela protiv časti i ugleda počinjenih putem sredstava javnog priopćavanja i u slučaju propisanom posebnim zakonom

ŠTO AKO:

Što ako je osoba dobila poziv za svjedočenjem, ali je spriječena zbog opravdanih razloga?
U slučaju kada ste zaprimili poziv na svjedočenje, no niste u mogućnosti prisustvovati istom potrebno je da što žurnije kontaktirate SUD na koji ste pozvani te ga obavijestite o svojoj spriječenosti. Ako se ne biste odazvali pozivu te informirali o razlogu spriječenosti tada biste mogli nakon ponovnog poziva biti prisilno dovedeni ili novčano kažnjeni.

Što ako je svjedok/inja starija osoba te ne može doći do suda na ročište?
Ako je na sud pozvana osoba starije životne dobi koja zbog zdravstvenih ili nekih drugih opravdanih razloga nije u mogućnosti doći na sud potrebno je obavijestiti sud o razlogu spriječenosti. U navedenim slučajevima iskazivanje svjedoka, ako je neophodno za postupak, može se provesti kod kuće.

 

Za više informacija o pravima i obvezama svjedoka možete se obratiti besplatnoj i anonimnoj liniji Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja na broj 116 006.

Skip to content