PRAVA ŽRTVE

PRAVA ŽRTVE KAZNENOG DJELA

Ako ste žrtva kaznenog djela imate pravo na:

PRAVA OŠTEĆENIKA KAZNENOG DJELA

Ako ste žrtva koja u kaznenom postupku sudjeluje kao oštećenik imate prava:

PRAVA ŽRTVE KAZNENOG DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I KAZNENOG DJELA TRGOVINE LJUDIMA

Ako ste žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode i kaznenog djela trgovanja ljudima, pored navedenih prava žrtve imate i dodatna prava:

PRAVA DJETETA  ŽRTVE KAZNENOG DJELA

Ako je dijete žrtva kaznenog djela pored navedenih prava žrtve ima i dodatna prava: