Siguran izlaz

PRAVA ŽRTVE

PRAVA ŽRTVE KAZNENOG DJELA

Ako ste žrtva kaznenog djela imate pravo na:

 • informacije o pravima koje su vam dužni dati policija, istražitelj, državno odvjetništvo i sud
 • na psihološku i drugu stručnu pomoć organizacija za pomoć žrtvama
 • na zaštitu od zastrašivanja i odmazde
 • na zaštitu dostojanstva tijekom ispitivanja kao svjedoka
 • da budete saslušani bez neopravdane odgode nakon podnošenja kaznene prijave te da se daljnja saslušanja provode samo u mjeri u kojoj je to nužno za potrebe kaznenog postupka
 • na pratnju osobe od povjerenja pri poduzimanju radnji u kojima sudjelujete
 • da se medicinski zahvati prema vama poduzimaju u najmanjoj mjeri i samo ako su krajnje nužni za potrebe kaznenog postupka
 • podnijeti prijedlog za progon i privatnu tužbu sukladno odredbama Kaznenog zakona
 • sudjelovati u kaznenom postupku kao oštećenik
 • biti obaviješteni o odbacivanju kaznene prijave i odustajanju državnog odvjetnika od kaznenog progona te pravo preuzeti kazneni progon umjesto državnog odvjetnika
 • na obavijest od državnog odvjetnika o poduzetim radnjama povodom vaše prijave i podnošenja pritužbe višem državnom odvjetniku
 • da na vaš zahtjev bez nepotrebne odgode budete obaviješteni o ukidanju pritvora ili istražnog zatvora, bijegu okrivljenika i otpuštanju osuđenika s izdržavanja kazne zatvora te mjerama koje su poduzete radi vaše zaštite
 • da na vaš zahtjev budete obaviješteni o svakoj odluci kojom se pravomoćno okončava kazneni postupak
 • za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora teža od pet godina, ako trpite teže posljedice kaznenog djela, na stručnu pomoć savjetnika na teret proračunskih sredstava pri podnošenju imovinskopravnog zahtjeva
 • na novčanu naknadu u skladu s posebnim zakonom, ako ste pretrpjeli teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela nasilja počinjenog s namjerom
 • pravo predložiti da bude ispitana putem audio-video uređaja

PRAVA OŠTEĆENIKA KAZNENOG DJELA

Ako ste žrtva koja u kaznenom postupku sudjeluje kao oštećenik imate prava:

PRAVA ŽRTVE KAZNENOG DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I KAZNENOG DJELA TRGOVINE LJUDIMA

Ako ste žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode i kaznenog djela trgovanja ljudima, pored navedenih prava žrtve imate i dodatna prava:

PRAVA DJETETA  ŽRTVE KAZNENOG DJELA

Ako je dijete žrtva kaznenog djela pored navedenih prava žrtve ima i dodatna prava:

Skip to content